Kompleksowa przebudowa nawierzchni Rynku w Gliwicach

photo_215_1468.jpg photo_215_1468.jpg

Celem przebudowy płyty Rynku było podniesienie jego walorów estetycznych i funkcjonalnych, a także stworzenie popularnego miejsca spotkań dla mieszkańców Gliwic, które byłoby równocześnie wizytówką naszego miasta. Idea przebudowy nawierzchni powstała w wyniku inspiracji zdjęciami archiwalnymi z początku XX wieku. Przebudowa nawierzchni miała również na celu uporządkowanie przestrzenne aktualnych funkcji
tj. letnie kawiarenki, plac centralny przed budynkiem Ratusza, miejsca rekreacji i wypoczynku, fontanna.
W ramach przeprowadzonej inwestycji wymieniono nawierzchnię z płyt betonowych na nawierzchnię z płyt granitowych szarych i czarnych oraz kostki granitowej łupanej i ciętej w kolorach szarym i żółtym. Zamontowano nowe ławki, kosze na śmieci i stojaki rowerowe. Przeprowadzono renowację fontanny Neptuna. Odtworzono zabytkową studnię. Odmalowano oraz wymieniono na nową nawierzchnię arkad. Zdemontowano stare oraz zamontowano nowe słupy oświetleniowe na płycie rynku. Podświetlono budynek Ratusza, zabytkową studnię oraz arkady. Wykonano nasadzenia zieleni.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_215_1468.jpg photo_215_1469.jpg photo_215_1470.jpg