Rozbudowa istniejącego budynku Domu Rolnika wraz z Przedszkolem Publicznym w Harbutowicach

photo_209_1450.jpg photo_209_1450.jpg

Celem inwestycji była rozbudowa istniejącego budynku Domu Rolnika wraz z Przedszkolem Publicznym w Harbutowicach. Rozbudowę zaprojektowano jako dobudowę nowej klatki schodowej, pomieszczeń uzupełniających program funkcjonalny przedszkola oraz  nadbudowę istniejącego obiektu w formie bryły o jednolitej wysokości, przekrytej dachem kalenicowym, dwuspadowym. Obiekt jest wolnostojący, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek zbudowano w technologii tradycyjnej - ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane częściowo z cegły pełnej, częściowo z pustaków z betonu komórkowego.
Pas terenu pomiędzy jezdnią a budynkiem, o nawierzchni utwardzonej, jest wykorzystywany jako parking.
Teren wokół obiektu jest ogrodzony i zagospodarowany. Część użytkowana jest jako plac zabaw dla dzieci, część jako boisko asfaltowe z piłko chwytami.
Parter budynku mieści dwu-oddziałowe przedszkole publiczne, sale zajęć dla dzieci z sanitariatami przy salach, szatnię dla dzieci, pomieszczenie administracyjne oraz zespół kuchenny z zapleczem magazynowym i socjalnym, a także sanitariaty zewnętrzne.
Na piętrze znajduje się wielofunkcyjna sala dla max 50 osób z kuchnią cateringową, działającą okazjonalnie dla imprez okolicznościowych organizowanych w Domu Rolnika.
Na poddaszu zaprojektowano strzelnicę na broń pneumatyczną kal. 4,5mm, ze wszystkimi wymaganymi pomieszczeniami i urządzeniami.
Dostęp na wyższe kondygnacje dla osób niepełnosprawnych zapewniony jest poprzez „schodołaz”.
Dane liczbowe:
powierzchnia terenu - 2203 m2
powierzchnia użytkowa - 591,10 m2 (przyrost powierzchni użytkowej 256,67 m2)
kubatura 2410 m3 ( przyrost kubatury 827 m3)

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_209_1450.jpg photo_209_1451.jpg photo_209_1452.jpg