Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA w Dąbrowie Górniczej

photo_204_1435.jpg photo_204_1435.jpg

Przedmiotem projektu zakończonego w roku 2011, jest rozwój infrastruktury aktywnych form rekreacji i turystyki. Cel przedsięwzięcia to stworzenie w Zagłębiu regionalnych produktów turystycznych m.in. w postaci Centrum Sportów Letnich i Wodnych „Pogoria”  w Dąbrowie Górniczej.
 W ramach kompleksowej przebudowy i rozbudowy, powstała atrakcyjna przestrzeń publiczna, przeznaczona zwłaszcza dla amatorów aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Prace prowadzone były zarówno w Parku Zielona gdzie powstały m.in.: boiska do piłki siatkowej, grill, skatepark,  ścianka wspinaczkowa, jak i nad  jeziorem Pogoria III, gdzie zrealizowane zostały m.in.: molo,  boiska do piłki siatkowej i wielofunkcyjne,  slip, plac zabaw,  grill, a także wzdłuż ul. Malinowe Górki (tu powstała ścieżka rowerowa).

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane na cennych krajobrazowo terenach Dąbrowy Górniczej. Cztery jeziora Pogoria, nazywane Pojezierzem Dąbrowskim, od lat są uznawane za  atrakcję turystyczną i co rok letnią porą przyciągają rzeszę turystów. Znajdujące się tu do tej pory obiekty były przestarzałe, nie spełniały swojej funkcji oraz oczekiwań mieszkańców.

Na terenie przy Pogorii III, gdzie ośrodek wykorzystywany jest jako obiekt rekreacyjny z domkami campingowymi oraz jako zaplecze dla plaży miejskiej i wypożyczalni sprzętu pływającego, w ramach realizowanego przedsięwzięcia powstały:
- budynek przystani z pomieszczeniami socjalno-administracyjnymi,  magazynowymi  i technicznymi, przeznaczonymi do obsługi osób korzystających z Centrum Sportów, plaży oraz zbiornika Pogoria III. Budynek przystani to konstrukcja piętrowa, niepodpiwniczona,  kryta skośnym dachem. Na parterze znajduje się strefa wejściowa, ambulatorium, sala konferencyjna z aneksem kuchennym, kotłownia olejowa oraz magazyn sprzętu pływającego. Na piętrze: pomieszczenia biurowe, socjalne oraz szatnie z umywalniami dla ratowników wodnych, funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej.
Obiekt powstał w technologii tradycyjnej, murowanej. Ściany nośne oraz strop nad parterem wykonane z pustaków. Stropodach skośny ocieplony wełną mineralną, powstał jako więźba dachowa kryta dachówką ceramiczną. Wszystkie elementy drewniane zaimpregnowane pod względem przeciwpożarowym oraz przeciw korozji biologicznej. Od wewnątrz budynek wykończony płytami typu F2. Schody wewnętrzne wykonane jako żelbetowe, wylewane. Ściany zewnętrzne ocieplone styropianem, otynkowane oraz na fragmentach obłożone okładziną kamienną i drewnianą. Budynek  wyposażony w instalacje: wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i ciepłej wody, elektryczną
i wentylacji grawitacyjnej. Powierzchnia zabudowy:  408,80 m2 , powierzchnia użytkowa: 531,57 m2 , kubatura: 2.423,00 m2   ,
- grill wolnostojący  składający się z zadaszonego kamiennego paleniska z kominem. Konstrukcja zadaszenia wykonana z drewna, pokryta dachówką ceramiczną, wsparta jest na kamiennych słupach. Wszystkie elementy drewniane zaimpregnowane pod względem korozji biologicznej oraz przeciwpożarowo. Posadzka pod dachem wykonana z kamienia łupanego. Do obiektu doprowadzona jest energia elektryczna. Powierzchnia zabudowy: 53,10 m2, kubatura: 176,00 m,
- boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej z rozrysowanymi  liniami boisk do piłki ręcznej, koszykówki i badmintona,
- 2 boiska do siatkówki plażowej z nawierzchnią z piasku płukanego na podbudowie żwirowej.  Rdzeń boisk wykonany z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie,
- slip do wyciągania łodzi,
- molo nad zbiornikiem Pogoria III,  składające się  z dwóch części:
• nieruchomej, z pomostem spacerowym o długości 56m (powierzchnia 168 m2) oraz wieżą obserwacyjną,
• pływającej, służącej do cumowania sprzętu pływającego z pomostem o długości 12m (powierzchnia 28,8 m2 ),
- deptak pieszy ze ścieżką rowerową  wzdłuż zbiornika Pogoria III w postaci dwóch oddzielnych ciągów o szerokości 3 m i 2 m przedzielonych pasem zieleni. Nawierzchnia wykonana z kostki betonowej o zróżnicowanych kolorach,
- plac centralny z amfiteatrem i pergolą drewnianą  na skrzyżowaniu dwóch ciągów pieszo-rowerowych,
- plac zabaw dla dzieci  w bezpośrednim sąsiedztwie placu centralnego. Powierzchnia placu zabaw jest  piaszczysta, a jego najważniejszym elementem jest konstrukcja drewniana pn. „Baza Piratów”,
- elementy malej architektury z dwoma typami ławek wzdłuż deptaka przy zbiorniku oraz na terenie oraz  na  terenie  Centrum Sportów,  a  także  trzy  siedziska  (na  które  składają  się:  owalny  placyk
o ozdobnej nawierzchni z kostki betonowej, betonowe siedzisko oraz metalowa konstrukcja dla ozdobnych roślin pnących).
- inne:  natryski przy plaży, parking na 12 miejsc postojowych, miejsce gromadzenia odpadów stałych, zbiornik na wodę do celów przeciwpożarowych.
W ramach przedsięwzięcia poszerzono istniejącą plażę, wymieniono także  piasek na plaży. Wybudowane obiekty przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Na terenie Centrum Sportów w Parku Zielona, które dotąd   wykorzystywane było przede wszystkim jako miejsce treningów oraz rozgrywek siatkówki plażowej, w ramach przedsięwzięcia wykonane zostały m.in.:
- hangar na łodzie: budynek wolnostojący, zrealizowany w technologii tradycyjnej. Ściany nośne wykonane z pustaków oraz wykończone od wewnątrz płytkami ceramicznymi. Od zewnątrz ściany obłożone okładziną z impregnowanych desek nieheblowanych. Więźba drewniana zaimpregnowana pod względem przeciwpożarowym i korozji biologicznej. Posadzka wykonana z płytek gresowych. Budynek wyposażony w instalację elektryczną. Powierzchnia zabudowy: 78,5 m2,   powierzchnia użytkowa:  73,0 m2,  kubatura: 320 m3,
- grill wolnostojący składający się z kamiennego paleniska z kominem oraz przykrywającego go zadaszenia. Konstrukcja zadaszenia, wsparta na kamiennych słupach,  wykonana jest z drewna
i pokryta dachówką ceramiczną. Wszystkie elementy drewniane zaimpregnowane pod względem korozji biologicznej oraz przeciwpożarowo. Posadzka pod dachem wykonana z kamienia łupanego. Do obiektu doprowadzona jest energia elektryczna. Powierzchnia zabudowy: 75 m2 , kubatura: 350 m3
- 2 boiska do piłki siatkowej plażowej o nawierzchni z piasku płukanego na podbudowie żwirowej.  Łącznie na terenie Centrum funkcjonuje 8 boisk do plażowej piłki siatkowej,
- skatepark wykonany z betonu szlifowanego, z rozmieszczonymi przeszkodami z elementów prefabrykowanych, wykonanych ze sklejki laminowanej,
- ścianka wspinaczkowa  składająca  się z jednego elementu wysokiego (10 m) oraz dwóch elementów niższych (3 m),
- budynek socjalno-biurowy,
- sanitariat z natryskami i przebieralniami,
- inne: wymiana istniejących nawierzchni utwardzonych (poszerzono istniejące chodniki, wymieniono nawierzchnię z płyt betonowych na nową, z kostki betonowej), budowa nowych nawierzchni utwardzonych (ciąg pieszo-jezdny wokół budynku oraz prowadzący do oczyszczalni ścieków),  elementy małej architektury (budowa murków z cegły klinkierowej spoinowanej, schodów terenowych, ogrodzenia terenu), utworzenie miejsca gromadzenie odpadów stałych, utworzenie miejsc parkingowych (na 2 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych oraz 5 miejsc dla personelu), budowa natrysków ( 2 natryski zewnętrzne), budowa oczyszczalni ścieków, budowa zbiorników na wodę do celów przeciwpożarowych, wykonanie drenaży boisk do siatkówki plażowej.
 
Na odcinku pomiędzy Parkiem Zielona a zbiornikiem Pogoria III  wytyczona i wybudowana została nowa  ścieżka  rowerowa,  przebiegająca  m.in.  wzdłuż istniejącej ul.  Malinowe Górki.  Dodatkowo
na fragmencie ścieżki, wzdłuż ul. Malinowe Górki wytyczony został deptak dla pieszych. W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstały: ścieżka rowerowa o długości 759 m, deptak pieszy o długości 402 m.
Wyremontowane i przebudowane zostały dwie istniejące ścieżki rowerowe:  wokół zbiornika Pogoria III o długości około 5.500 m,  w Parku Zielona, od mostku na cieku wodnym (rzeka Pogoria) do skrzyżowania ul. Robotniczej z ul. Letnią o długości około 550 m.
Ścieżka wokół Pogorii III - oś remontowanej trasy ścieżki rowerowej poprowadzono w sposób maksymalnie wykorzystujący istniejącą podbudowę z kruszywa. Ze ścieżki korzystać mogą rowerzyści oraz osoby poruszające się na rolkach. Ścieżka uzyskała jednakową szerokość równą 3 m na całej długości i spadek poprzeczny jednostronny o wielkości 1-3%.  Przy ścieżce rowerowej powstały trzy miejsca odpoczynkowe.
Ścieżka w Parku Zielona jest objęta ochroną konserwatorską, stąd wykonany został jedynie remont nawierzchni.

Tereny zielone Dąbrowy Górniczej to atrakcyjne miejsca wycieczek dla dąbrowian oraz mieszkańców okolicznych miast. Szlaki turystyki pieszej, rolkowej i rowerowej cieszą się coraz większą popularnością. Zrealizowane przedsięwzięcie jest dla nas ważne, bo dalszy rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji zachęca do zmiany stylu życia i aktywnego wypoczynku kolejnych mieszkańców, wzmacnia  atrakcyjność turystyczną i inwestycyjną miasta i regionu, a także przyczynia się do wzrostu aktywności gospodarczej oraz liczby podmiotów działających w branży turystycznej, a  tym samym powstawania nowych miejsc pracy w tym obszarze.
Połączenie ścieżką rowerową znajdujących się w niewielkiej odległości: Centrum Sportów Letnich – Park Zielona oraz ośrodka sportów wodnych przy zbiorniku Pogoria III umożliwiły stworzenie jedynego w subregionie centralnym kompleksu sportowego, położonego nad atrakcyjnym zbiornikiem wodnym z tak bogatą ofertą sportową i rekreacyjną. Plaża wypoczynkowa, zespół boisk sportowych, infrastruktura okołoturystyczna oraz bliskość Jury Krakowsko-Częstochowskiej pozwalają przypuszczać, że ośrodek przyciągnie nie tylko mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego, ale też części Aglomeracji Katowickiej.

Rozwój bazy aktywnych form turystyki i rekreacji zwiększy liczbę korzystających z usytuowanych tu urządzeń i obiektów. Szacujemy, że  już w tym  roku  będzie to około  80.000 osób. Do nowych, większych możliwości dostosowywany jest kalendarz imprez oraz program festynów, rajdów
i zawodów sportowych. Są to m.in. rajdy piesze i rowerowe, odbywające się na nowo powstałych ścieżkach rowerowych, a także zawody sportowe z wykorzystaniem powstałych boisk sportowych.  Jednocześnie, dzięki bogatszej ofercie wypoczynkowej i przeprowadzonej akcji promocyjnej, popularne, organizowane cyklicznie imprezy sportowo-rekreacyjne zyskają jeszcze większe zainteresowanie.

Spodziewamy się, że wraz z rozwojem infrastruktury aktywnych form turystyki powstaną nowe podmioty gospodarcze, jako rezultat  wzrostu popytu na usługi z zakresu turystyki i rekreacji, nastawione na obsługę wzmożonego ruchu na trasach rowerowych i w miejscach atrakcyjnych turystycznie. Mogą to być np.  wypożyczalnia sprzętu wodnego w pobliżu jeziora Pogoria III, wypożyczalnia rowerów w okolicy Pogorii IV, a także punkt serwisu sprzętu. Możliwe jest także powstanie kilku nowych lokali gastronomicznych i bazy noclegowej w pobliżu szlaków wokół dąbrowskich jezior. 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_204_1435.jpg photo_204_1436.jpg photo_204_1437.jpg