Adaptacja budynku przy Placu Piastowskim 17 w Chorzowie na potrzeby Prokuratury Rejonowej

photo_203_1432.jpg photo_203_1432.jpg

Celem projektu była przebudowa budynku wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz dostosowanie go dla potrzeb obiektu użyteczności publicznej –Prokuratury Rejonowej w Chorzowie. Budynek jest murowany z cegły o pochodzeniu historycznym z 1925 r.(objęty ochroną konserwatorską) i był budowany z przeznaczeniem na Urząd Gminy w Chorzowie Starym. Obiekt posiada cechy neobaroku. Oceniono stan techniczny tego budynku i stwierdzono jego zawilgocenie (konieczność wykonania izolacji), brak wentylacji  grawitacyjnej w większości pomieszczeń, część stropów nie posiadała odpowiedniej wytrzymałości, stolarka okienna i drzwiowa wymagała wymiany,wykonano nowe pokrycie dachu, a posadzki całkowitej wymiany. Również instalacje: wodno -kanalizacyjna, elektryczna, centralnego  ogrzewania  podlegały całkowitej wymianie. Mury oporowe znajdujące się na posesji należało rozebrać  do poziomu gruntu, następnie wykonano nowe zapewniające bezpieczne użytkowanie. Na szczególną uwagę zasługiwały również tynki wewnętrzne, które wymagały częściowego skucia, aż  do warstwy nośnej, a istniejąca polichromia w sali głównej ze względu na jej zabytkowy charakter została odtworzona do pierwotnego wystroju. Wykonana została elewacja zewnętrzna budynku. Również rangę obiektu podniesiono poprzez poprawę estetyki i funkcjonalności  otoczenia budynku  poprzez wykonanie oświetlenia zewnętrznego, strefy parkingowej, poprawy stanu istniejącej nawierzchni oraz częściową waloryzację zieleni. Oczywiście nie należy zapominać, że wykonano szereg prac adaptacyjnych wewnątrz budynku dostosowując go do nowej funkcji. Efektem tych prac było stworzenie obiektu publicznego o nowej funkcjach  przy zachowaniu jego  zabytkowego charakteru.

Kubatura całkowita budynku 10 156 m3,powierzchnia zabudowy 667 m2,wysokość budynku  w najwyższym punkcie kalenicy  15 m ponad terenem. Prace zakończono pod koniec II połowy 2010 r.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_203_1432.jpg photo_203_1433.jpg photo_203_1434.jpg