Nowe zagospodarowanie skweru na Placu Króla Władysława Jagiełły

photo_202_1429.jpg photo_202_1429.jpg

Ceł realizacji: poprawa stanu estetyki 1 funkcjonalnośi: miejskiego skweru oraz uczczenie pamięci mniszki św. Notburgi, patronki prowadzonego przez Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej Domu Pomocy Społecznej złokalizowanego na Placu Króla Władysława Jagiełły poprzez nadanie skwerowi jej imienia.
Opis realizacji: upublicznienie przestrzeni skweru poprzez usunięcie okałajacego skwer żywopłotu i wkomponowan1e elementów małej architektury w rosnącą na terenie skweru zieleń w tym budowa nowych nawierzchni alejek i fontanny zwieńczonej rzeżbą postaci św. Notburgi i wyposażenie skweru w styiowe oświetlenie, ławki, kosze na odpadki, parking rowerowy oraz tablice informacyjne.

W oparciu o opracowany przez Pracownię Usług Budowlanych i Projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba projekt architektoniczny, przestrzeni skweru został nadany nowy wymiar. Dzięki harmonijnemu połączeniu w projekcie istniejącej zieleni w postaci drzew, krzewów oraz trawnikow z elementami małej architektury w postaci placyku z rzeźbą mniszki będącej elementem centralnie zlokalizowanej fontanny, trzem wybrukowanym płytami i kostką z granitu zbiegającym się centralnie alejkom, ogrodzeniu z żeliwnych elementów otaczających skwer, stylowym latarniom, ławkom, parkingowi dla rowerów i tablicom informacyjnym oraz dobremu wykonawstwu robót, teren skweru zyskał nową oprawę i świetną estetykę. Zwiększyła się jego funkcjonalność i stal się on miejscem wypoczynku dla mieszkańców oraz odwiedzin osób zwiedzających Racibórz oraz korzystających z usług okolicznych placóweki instytucji. Rzeźbę postaci mniszki św. Notburgi, stanowiacej centralny element fontanny, na zlecenie Miasta Racibórz wykonał artysta plastyk Kazimierz Frączek. W dniu 13 wrzesnia 2011 r. podczas uroczystego otwarcia skweru, ordynariusz opolski biskup Andrzej Czaja w obecności władz miasta, księży z miejscowych parafii, sióstr z DPS-u, przedstawicieli kultury, mediów i mieszkańców Raciborza, poświęcił skwer im. św. Notburgi.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_202_1429.jpg photo_202_1430.jpg photo_202_1431.jpg