Rozbudowa i modernizacja ścieżki rowerowo-pieszej w Szczyrku oraz zagospodarowanie terenu Centrum Miasta Szczyrk

photo_200_1423.jpg photo_200_1423.jpg

Przedmiotem projektu była gruntowna modernizacja centrum miasta oraz budowa ścieżki rowerowo-pieszej biegnącej wzdłuż koryta rzeki Żylicy w Szczyrku.
Realizacja polegała na zagospodarowaniu terenu położonego w samym sercu miasta, gdzie w miejscu byłego dworca autobusowego powstał plac pełniący funkcję przestrzeni publicznej - przestrzeni jakiej do tej pory w Szczyrku brakowało. Nowopowstały plac został zagospodarowany w ciekawy sposób.                           W sąsiedztwie głównej drogi powstała granitowa fontanna w kształcie kuli. Wzdłuż osi placu, od fontanny do ścieżki rowerowo-pieszej, przebiega płytki strumień wodny, co pewien odcinek przecięty kaskadami.                  W centralnym punkcie placu strumień rozdwaja się i okala tzw. Kępę – czyli istniejący od lat zespół drzew zachowany w niezmienionej formie. Plac wyposażono w elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablicę informacyjną. Za sukces poczytujemy sobie wyeksponowanie grup drzew   i krzewów, dzięki czemu centrum Szczyrku stało się miejscem przepełnionym zielenią. Nawierzchnię placu tworzy bardzo efektowna mozaika wykonana z różnego rodzaju kamieni oraz kostki brukowej, nawiązująca swym wzorem do tradycyjnych motywów kultury naszego regionu. Nie sposób pominąć akcentu wody  na nowopowstałym szczyrkowskim placu – fontanna i strumień to nieprzemijająca atrakcja tego miejsca. Całość oświetlona jest specjalnie dla tego miejsca zaprojektowanym, zróżnicowanym pod względem technicznym   i użytkowym systemem oświetleniowym. Założeniem wiodącym było tutaj maksymalne wyeliminowanie efektu \"zanieczyszczenia światłem\".
Projekt obejmował także modernizację i rozbudowę Deptaku nad Żylicą, dzięki czemu powstała ścieżka rowerowo-piesza, która okala plac w centrum i biegnie aż do granicy z sąsiednią gminą Buczkowice.  Ścieżka dzieli się na dwa pasy, jeden z nich służyć ma rowerzystom, a drugi pieszym i biegaczom. Celem inwestora i projektanta było wielopłaszczyznowe wykorzystanie i otwarcie dla mieszkańców i turystów, atrakcyjnego brzegu rzeki Żylicy, dotychczas odizolowanej od głównego ciągu komunikacyjnego i spacerowego w Szczyrku. Ścieżkę zbudowano na zasadzie kontrapunktu do rzeki, dzięki czemu chwilami jesteśmy widzami szumiących progów wodnych, a kilkadziesiąt metrów dalej oddalamy się aby podziwiać panoramę najwyższej części  Beskidu Śląskiego.
Autorem koncepcji jest arch. Edward Lach.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_200_1423.jpg photo_200_1424.jpg photo_200_1425.jpg