Muszla Koncertowa wraz z amfiteatrem oraz skateparkiem i bieżnią rekreacyjną wraz z oświetleniem i elementami małej architektury

photo_198_1417.jpg photo_198_1417.jpg

Kompleks wypoczynkowo – rekreacyjny złożony z  muszli koncertowej, ścianki wspinaczkowej, skate – parku, bieżni o sztucznej nawierzchni do uprawiania lekkoatletyki wokół istniejącego boiska do piłki nożnej wraz z trybuną i oświetleniem oraz punkt odpoczynkowy z małą architekturą jest bez wątpienia wzorcowym obiektem na terenie Gminy Godów.
Dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności i sektora publicznego powstał projekt, który wyróżnia się na tle innych tego typu inwestycji zrealizowanych na terenie województwa śląskiego. Dzięki pomysłowości i uporowi samorządowców powstał piękny, nowoczesny kompleks, w którym mieszkańcy mogą realizować swoje pasje i zainteresowania.
Zadanie jest częścią projektu realizowanego pod nazwą „Rowerem do sąsiadów” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 wspólnie z gminą Zebrzydowice oraz Petrovice u Karwiny.
 Realizacja projektu od samego początku związana była z niecodziennym pomysłem, wykraczającym poza typowe, realizowane na obszarach wiejskich programy.
 Inwestycja wpływa na rozwój społeczny, propagując wartościowe modele spędzania czasu wolnego. Interdyscyplinarność obiektu sprawia, że praktycznie każdy może znaleźć swoją dyscyplinę sportu, w której może się realizować. Z obiektów kompleksu regularnie korzystają uczniowie z całej gminy, mieszkańcy gminy oraz miejscowe drużyny piłkarskie. Często organizowane są różnorakie zawody sportowe o zasięgu lokalnym, a także imprezy kulturalne i rozrywkowe. Stakepark jest głównym miejscem spotkań młodzieży z gminą Godów oraz okolicznych miast i gmin, przez co służy zarówno upowszechnieniu kultury sportowej i rekreacji, jak również sprzyja zawiązywaniu kontaktów społecznych młodzieży.
 Inwestycja przyczyniła się do poprawy warunków życia mieszkańców okolicznych miejscowości, zwiększyła dostępność mieszkańców obszarów wiejskich do terenów rekreacyjnych. Zrealizowano ją z myślą o mieszkańcach całej gminy i cel ten został osiągnięty, co potwierdza dotychczasowe korzystanie z obiektu przez wszystkich mieszkańców bez względu na wiek.
 Budowa obiektów sportowych w Polsce w ostatnich latach zazwyczaj wiąże się z piłką nożną. W gminie Godów uwagę władz samorządowych na ten fakt zwróciły dzieci, które podczas spotkania z władzami wyraziły niezadowolenie z braku możliwości uprawiania innych sportów na terenie gminy.
 Dzięki budowie kompleksu sportowo - rekreacyjnego zdecydowanie zwiększył się dostęp do sportu i kultury dla społeczności lokalnej. Powstał projekt umożliwiający rozwój kultury fizycznej w gminie. Społeczność lokalna jest zaangażowana w utrzymanie powstałego obiektu poprzez współorganizację imprez sportowo – rekreacyjnych na terenie obiektu oraz poprzez wkład pracy polegający na utrzymaniu porządku i czystości na terenie nowo powstałej inwestycji.
 Miejscowe władze oceniają, że inwestycja wpłynęła w dużym stopniu na promocję gminy. Miejsce to na stałe wpisało się w gminny krajobraz. Jest to inwestycja, której mogą pozazdrościć mieszkańcy wielu miejscowości o dużo większych możliwościach inwestycyjnych.
 Poprzednio na działce znajdowało się boisko do gry w piłkę nożną wydzielone metalowymi słupkami, mała scena, lampy uliczne, ławki. Działka była w większości porośnięta trawą, miejscami zadrzewiona. Wzdłuż jej południowej granicy znajdował się rów z wodą. Teren był podmokły i zarośnięty chwastami. Elementy małej architektury: ławki, słupki wydzielające boisko, bramki - wszystko to wymagało wymiany.
Obecnie na działce zbudowano amfiteatr z muszlą koncertową.  Obok tego obiektu powstał skatepark oraz ścianka wspinaczkowa. Wokół boiska została zbudowana bieżnia rekreacyjna poliuretanowa o trzech torach biegu z ruchomą trybuną. Na terenie całego obiektu znajdują się ławki i kosze na śmieci. Wokół boiska oraz skateparku powstały chodniki z kostki betonowej, a także niewielki plac wprowadzający w obszarze amfiteatru. Obiekt ma zapewniony dojazd utwardzoną drogą gminną, natomiast w północnej części działki znajduje się ciąg pieszojezdny.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_198_1417.jpg photo_198_1418.jpg photo_198_1419.jpg