PRZEDSZKOLE ArcelorMittal Poland „Równe Przedszkolaki”

photo_197_1414.jpg photo_197_1414.jpg

Celem projektu było wybudowanie i uruchomienie przedszkola dla 100 dzieci pracowników ArcelorMittal Poland i spółek zależnych w Dąbrowie Górniczej
Czas realizacji – 8 miesięcy – od stycznia do sierpnia 2011 r.
Budżet            - 5 mln PLN
Działania od pomysłu do uśmiechu dziecka to:
1. Inicjatywa Rady Kobiet - 8.03.2010
2. Uchwała Zarządu - 6.10.2010
3. Uzyskanie pozwolenia na budowę - 23.12.2010
4. Inspekcyjne odbiory dopuszczeniowe - sierpień 2011
5. Uroczyste otwarcie przedszkola - 25.08.2011
6. Uruchomienie przedszkola i powitanie dzieci - 1.09.2011
Budowa została zrealizowana terminowo i bezwypadkowo, za co Generalny Wykonawca otrzymał nagrodę PIP za bezpieczną budowę. Obiekt jest nowoczesnym budynkiem w kształcie walca, z którego promieniście wychodzi 5 pawilonów edukacyjnych. W każdym pawilonie znajduje się węzeł sanitarny dla dzieci, sala edukacyjna i sala do spożywania posiłków. Konstrukcja hallu oparta jest na trzech filarach w kształcie kredek. Na piętrze znajdują się pomieszczenia biurowe i gabinety specjalistyczne. Za budynkiem znajduje się plac zabaw, piękny ogród z terenowym amfiteatrem, boiskami sportowymi i alejkami spacerowymi. Przed budynkiem zlokalizowany jest duży parking i drogi dojazdowe do budynku.
Inicjatywa stworzenia zakładowego przedszkola jest odzwierciedleniem jednego z filarów strategii Odpowiedzialności Biznesu ArcelorMittal Poland – inwestowanie w naszych pracowników. Firma dokłada starań, aby zagwarantować komfort pracy i życia pracownikom mającym dzieci w wieku przedszkolnym. Działanie to ma szczególne znaczenie w kontekście profilu demograficznego polskiego społeczeństwa.

Inicjatywa budowy zakładowego przedszkola pochodzi od Rady Kobiet. Potrzebę powstania placówki potwierdziły wyniki ankiet przeprowadzonych wśród pracowników, z których ponad 90 proc. potwierdziło zainteresowanie taką formą opieki nad dziećmi. Projekt uzyskał pełne wsparcie Zarządu. Powstanie placówki cieszyło się dużym zainteresowaniem mediów, które szczegółowo relacjonowały przebieg realizacji przedsięwzięcia. Przyczyniło się to do wzmocnienia wizerunku ArcelorMittal Poland jako firmy odpowiedzialnej społecznie. Kwestią interesowali się również członkowie lokalnej społeczności, a także lokalne władze.

Przedszkole to nie tylko nowoczesna infrastruktura, ale także nowoczesne metody nauczania oparte na technice Marii Montessori, która zakłada indywidualne podejście do każdego dziecka i rozwoju jego talentu.
Opinie i komentarze rodziców dzieci uczęszczających do placówki są najlepszym dowodem na to, że podjęliśmy właściwą decyzję. Profesjonalna i jednocześnie niedroga opieka nad dziećmi dotyka serc rodziców. Zwiększa także komfort ich pracy i pomaga utrzymać balans pomiędzy pracą a życiem rodzinnym. Nasi pracownicy mogą pracować w spokoju wiedząc, że ich dzieci są w rękach profesjonalistów.

Projekt jest wysoce innowacyjny. Zacieśnia nasze relacje z kluczowymi interesariuszami - zarówno wewnętrznymi, tj. naszymi pracownikami, jak i zewnętrznymi, tj. lokalnymi władzami i społecznościami. Jego wykonanie znacząco wpłynęło na nasz wizerunek jako odpowiedzialnego pracodawcy i odpowiedzialnego obywatela korporacyjnego.

Zainspirowani sukcesem projektu oraz entuzjazmem rodziców i dzieci zdecydowaliśmy się także utworzyć przedszkole dla dzieci pracowników naszego krakowskiego oddziału.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_197_1414.jpg photo_197_1415.jpg photo_197_1416.jpg