Kąpielisko i plaża \"Makarena\" przy polu biwakowym ”Europa” w Olzie

photo_196_1411.jpg photo_196_1411.jpg

Na terenie sołectwa Olza (która zdobyło II miejsce w województwie w konkursie „Piękna Wieś Województwa Śląskiego” w 2009 r.) znajdują się atrakcyjne tereny po wyrobiskach pożwirowych, które wykorzystano do stworzenia bazy rekreacyjno – wypoczynkowej. Powstałe tutaj 2 ośrodki wypoczynkowe oferują zainteresowanym doskonałe warunki do obozowania i biwakowania.
Kąpielisko i plaża „Makarena”, które oddano do użytku w 2011 r. przy polu biwakowym ”Europa” w Olzie jest kolejnym obiektem na terenie Gminy Gorzyce, wzbogacającym ofertę turystyczną gminy.
Kąpielisko połączone jest z naturalnym zbiornikiem wodnym, w skład którego wchodzi brodzik dla dzieci, kąpielisko dla dorosłych oraz żwirowa plaża. Dostępna jest także przystań kajakowa. Uzupełnieniem kąpieliska jest sąsiadujące pole namiotowe „Europa” z zapleczem gastronomicznym, placem zabaw i boiskiem do piłki nożnej i plażowej.
Jest to ośrodek wypoczynku sobotnio – niedzielnego dla mieszkańców okręgu rybnicko – wodzisławsko – jastrzębskiego, stwarzającego doskonałe warunki dla wypoczynku rodzin z dziećmi.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_196_1411.jpg photo_196_1412.jpg photo_196_1413.jpg