Remont i wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Olzie

photo_195_1408.jpg photo_195_1408.jpg

Głównym celem projektu było podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych przez Wiejski Dom Kultury w Olzie poprzez remont budynku oraz zakup niezbędnego wyposażenia, które wpłynie bezpośrednio na podniesienie estetyki w placówce oraz zwiększenia liczby imprez kulturalnych.

Realizacja niniejszego projektu przyczyniła się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich przede wszystkim przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców sołectwa Olza, a tym samym wzrost atrakcyjności kulturalnej Gminy Gorzyce.

Zakres prac remontowych:
- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu budynku WDK w Olzie,
- sporządzenie mapy zasadniczej oraz szkiców orientacyjnych,
- wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin ściennych i sufitowych, roboty murowe, tynk. posadz. oraz wymiana grzejników, roboty malarskie i porządkowe, roboty zewnętrzne, instalacja odgromowa, wywóz gruzu, składowanie gruzu, roboty instalacyjne i roboty elektryczne,
- wykonanie mebli biurowych,
- zakup zestawu nagłośnienia.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_195_1408.jpg photo_195_1409.jpg photo_195_1410.jpg