Trasy do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowickiej

photo_191_1402.jpg photo_191_1402.jpg

Głównym celem projektu było stworzenie profesjonalnego regionalnego produktu turystycznego, a zarazem wzbogacenie oferty aktywnego spędzania wolnego czasu w gminie Wilkowice i gminie Czernichów poprzez budowę tras do narciarstwa biegowego odpowiadających standardom międzynarodowym, co daje możliwość organizacji imprez sportowych rangi międzynarodowej. Trasy biegowe posiadają homologacji PZN i FIS, co stanowi swego rodzaju znak jakości i dodatkowo zwiększa zainteresowanie turystów ofertą proponowaną przez Gminy. Łączenie infrastruktury aktywnego wypoczynku z organizacją imprez rekreacyjno-sportowych sprzyja zwiększeniu atrakcyjności i popularności regionu i znajduje odzwierciedlenie w zwiększeniu ruchu turystycznego.

Wybudowane trasy do narciarstwa biegowego stanowią powszechnie dostępny obiekt o różnym przeznaczeniu w zależności od pór roku. W szczególności obiekt służyć będzie do uprawiania narciarstwa biegowego przez indywidualnych turystów amatorów jak i do rozgrywania zawodów sportowych w biegach narciarskich na trasach o długości 3,75 km; 2,5 km; 2,0 km i 1,0 km – dystanse ustalane będą odpowiednio pod potrzeby organizowanych zawodów (w okresie zimowym trasa nadaje się również pod wyścigi psich zaprzęgów). W okresie od wiosny do jesieni obiekt służyć będzie do uprawiania turystyki pieszej, organizacji biegów przełajowych oraz zawodów rowerowych. Budowa tras przyczyniła się ponadto do zwiększenia dostępności do sportu i poprawy aktywności fizycznej oraz wyrabiania nawyku stałej dbałości o utrzymanie odpowiedniego poziomu sprawności i tym samym zdrowia. Realizacja przedsięwzięcia stanowi punkt wyjścia do tworzenia ciekawych ofert zagospodarowania wolnego czasu, zróżnicowanych ze względu na wiek i sprawność fizyczną dla mieszkańców województwa śląskiego.

Celem pośrednim projektu jest wzrost rozpoznawalności turystycznej gmin, podniesienie konkurencyjności turystycznej regionu poprzez wzbogacenie oferty aktywnego spędzania wolnego czasu w regionie.

Wychodząc naprzeciw społecznym trendom, tj. popularyzacji aktywnego, zdrowego stylu życia, realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia połączona z odpowiednią kampanią promocyjną przyczyni się do wzrostu zainteresowania potencjalnych odbiorców usług turystycznych dłuższymi, niż jeden dzień, pobytami na terenie gmin. Oferta będzie w szczególności adresowana do turystów dbających o kondycję fizyczną i preferujących zdrowy styl życia, aktywny wypoczynek.

Dodatkowo zgodnie z zaleceniami specjalistów w zakresie kardiochirurgii należy w procesie rekonwalescencji korzystać z ruchu na świeżym powietrzu – spacer na nartach, pod kontrolą lekarza.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_191_1402.jpg photo_191_1403.jpg photo_191_1404.jpg