Kompleksowa modernizacja kąpieliska \'Niwka\'

photo_189_1335.jpg photo_189_1335.jpg

Celem zadania była modernizacja istniejących elementów zagospodarowania kąpieliska oraz wprowadzenie nowych elementów w celu urozmaicenia oferty, a tym samym zwiększenie atrakcyjności i podniesienie standardu obiektu.

Niezwykle cennym atutem kąpieliska jest jego wkomponowanie pomiędzy zieleń, co sprawia wrażenie, że kąpielisko znajduje się daleko od miasta.

Modernizacja obiektu objęła:
– modernizacje niecek basenowych poprzez częściowe wyłożenie niecek blachą nierdzewną,
– modernizację i przebudowę ścieżek oraz obejść wokół basenów,
– budowę brodzika dla dzieci i placyku zabaw,
– likwidacja barier architektonicznych wokół basenu,
– realizacje boiska do gry w siatkówkę i koszykówkę,  
– przebudowę infrastruktury w zakresie wody technologicznej basenowej, kanalizacji oraz energii elektrycznej oświetlenia terenu,
Wybudowano także budynek letniego zaplecza szatniowego dla obsługi obiektu, służb ratowniczych i uczestników
będących na kąpielisku.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_189_1335.jpg photo_189_1336.jpg photo_189_1337.jpg photo_189_1398.jpg