Kompleks sportowy - hala widowiskowo-sportowa wraz z krytą pływalnią w Rybniku-Boguszowicach

photo_186_1326.jpg photo_186_1326.jpg

Remont, przebudowa i rozbudowa obiektów z utworzeniem kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Istniejąca hala sportowa wymagała generalnego remontu i nadania nowej estetycznej formy. Basen, jako obiekt, którego budowa została w stanie surowym dawno przerwana, wymagał przebudowy i dokończenia budowy już w nowej formie.
Dla uzyskania pożądanego rezultatu zespołu sportowego wykonano wspólne zagospodarowanie i obiekty połączono łącznikiem jak i wspólną komunikacją.
Tak dokończona budowa daje dobry efekt funkcjonalny jak i wizualny. Wzajemne wspomaganie.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_186_1326.jpg photo_186_1327.jpg photo_186_1328.jpg photo_186_1395.jpg