Zagospodarowanie terenu rekreacji rodzinnej w miejscowości Koziegłowy

photo_185_1323.jpg photo_185_1323.jpg

Teren rekreacji rodzinnej w Koziegłowach powstał w celu poprawy jakości życia na obszarze wiejskim poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowania obszarów wiejskich województwa śląskiego. Wpływa on na rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej miejscowości.
Obszar, na którym zagospodarowany jest teren rekreacyjny stanowi własność Gminy i Miasta Koziegłowy, a położony jest w .,sercu miejscowości”, w pobliżu drogi krajowej DK–1 (Warszawa, Katowice) oraz wojewódzkiej Nr 789. Przed laty przestrzeń w tym miejscu była \'surowa\' i funkcjonalnie niewykorzystana. Plac zabaw stanowi dopełnienie dużego przedsięwzięcia powstałego w okresie kilku lat. Profesjonalny plac zabaw z elementami zabawowo – sprawnościowymi m.in. ścianka wspinaczkową, huśtawkami, kiwakami.
olbrzymim statkiem, ścianką wspinaczkową i drewnianą altanka, wkomponowany jest w istniejące walory krajobrazowe i infrastrukturę. Część zabawowa została ogrodzona, a w całość wplecione alejki. Obiekt został zagospodarowany i wykonany z materiałów. które nie wpływają negatywnie na pogorszenie stanu środowiska naturalnego. Elementy zabawowe posiadają certyfikaty bezpieczeństwa i spełniają standardy unijne. W trosce o stan środowiska naturalnego na terenie obiektu umieszczono kosze na śmieci. Na plac w Koziegłowach, w 2010r. gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi\" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na łata 2007-2013. Projekt pn. ,, Zagospodarowanie terenu rekreacji rodzinnej – budowa placu zabaw w miejscowości Koziegłowy”, znalazł się na 1 miejscu listy operacji wybranych do dofinansowania. Inwestycja została zakończona i odebrana 18.11.2010r. Trafnym uzupełnieniem tej przestrzeni okazało się lodowisko ,,Biały Orlik\", które połączyło wszystkie pokolenia. Lodowisko od samego otwarcia w grudniu przez cały sezon aż do marca cieszyło się ogromna popularnością wśród mieszkańców gminy, okolicznych miast i miasteczek. W okresie tym każdego dnia korzystało z lodowiska około 300 osób.
Powstała przestrzeń rekreacji rodzinnej służy przede wszystkim integracji mieszkańców Gminy Koziegłowy, zapewnia dzieciom, młodzieży i dorosłym czynny. rodzinny klimat w miejscu bezpiecznym i do tego przystosowanym przez cały rok. Okolica z uwagi na walory przyrodnicze (drzewa, krzewy i zbiornik wodny), bliskość kompleksu sportowego oraz bezpiecznego placu zabaw, stanowi miejsce wypoczynku, rekreacji i sportu dla miejscowej ludności i turystów.
Obecność terenu rekreacji rodzinnej wpływa na poprawę jakości życia na obszarze wiejskim.
Przyczynia się do budowania tożsamości społeczności lokalnej, sprzyja zachowaniu dziedzictwa kulturowego i specyfiki regionu oraz pozytywnie wpływa na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej miejscowości.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_185_1323.jpg photo_185_1324.jpg photo_185_1325.jpg photo_185_1394.jpg