Kolegium Pracowników Służb Społecznych

photo_183_1317.jpg photo_183_1317.jpg

Rozbudowa i modernizacja budynku placówki edukacyjnej – Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi, obecnie szkoła spełnia wszystkie wymagane normy unijne, jest w pełni przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych, znakomicie też wpisała się w infrastrukturę miasta, stając się niewątpliwym atutem i dopełnieniem okolicznej przestrzeni.

Placówka kształcąca pracowników socjalnych pod opieką Uniwersytetu Śląskiego daje młodym ludziom ze terenu Śląska oraz Zagłębia możliwość bezpłatnego kształcenia, zdobycia licencjatu UŚ oraz dyplomu pracownika socjalnego. Inwestycja stanowi o prestiżu placówki oraz podniesieniu jakości kształcenia.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_183_1317.jpg photo_183_1318.jpg photo_183_1319.jpg photo_183_1392.jpg