Renowacja historycznego obiektu „Willa Generała” wraz z otoczeniem na cele kulturalne w Częstochowie

photo_181_1311.jpg photo_181_1311.jpg

Zakres prac objętych projektem obejmował roboty budowlane i instalacyjne niezbędne do odtworzenia właściwego stanu technicznego wszystkich elementów konstrukcji budynku wraz z jego otoczeniem oraz dostosowanie budynku dla celów kulturalnych jako siedziby Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy Muzeum Częstochowskiego oraz sale ekspozycyjne Centrum Promocji Młodych. Sale duże będą wykorzystywane jako przestrzeń ekspozycyjna dla wystaw, prezentacji związanych z dziejami miasta, oraz sale narad, konferencji, spotkań grup środowiskowych związanych z działalnością Ośrodka. Pokoje po stronie północnej na parterze budynku zostaną połączone w jedno pomieszczenie biblioteki ODDC. Na piętrze przewiduje się pracownie dokumentalistów, pomieszczenia socjalne, sanitarne i techniczne. Piwnice budynku i sala duża parteru będą wykorzystywane dla wystaw Centrum Promocji Młodych.
Ponadto budynek został dostosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. Dodatkowym efektem projektu będzie wzrost zatrudnienia w regionie.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_181_1311.jpg photo_181_1312.jpg photo_181_1390.jpg photo_181_1313.jpg