Plac im. Jana Pawła II

photo_176_1296.jpg photo_176_1296.jpg

W miejscu wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Sosnowcu i Zagłębiu stworzono plac dla przeprowadzania uroczystości miejskich, religijnych, diecezjalnych, koncertów, spotkań mieszkańców miasta i Zagłębia.

Zagospodarowanie tworzą: podest w kształcie \'barki\', pomnik Jana Pawła II, kalendarium pontyfikaty Jana Pawła II, plac z alejkami, zieleń towarzysząca.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_176_1296.jpg photo_176_1297.jpg photo_176_1298.jpg photo_176_1386.jpg