Dostosowanie terenu pogórniczego parku Księża Góra dla potrzeb rekreacyjno-sportowych

photo_175_1293.jpg photo_175_1293.jpg

Przedmiotem projektu było wykonanie ogólnodostępnych wielofunkcyjnych sieci ścieżek przeznaczonych do aktywnego spędzania wolnego czasu (między innymi jazda na rowerze, biegi rekreacyjne, jazda na rolkach, nordic walking i innych), kompleksu rekreacyjno – sportowego, jakim jest obszar Księżej Góry w Radzionkowie.
Głównym celem projektu była poprawa warunków aktywnego spędzania czasu wolnego, a w konsekwencji poprawa stanu zdrowia mieszkańców regionu poprzez stworzenie ogólnodostępnej sieci ścieżek sportowo – rekreacyjnych na terenie Księżej Góry w Radzionkowie.
W wyniku wykonania omawianej inwestycji zwiększyło się zainteresowanie Radzionkowem w miastach ościennych, co ma pozytywny wpływ na rozwój ekonomiczny i gospodarczy istniejących podmiotów gospodarczych, w szczególności istniejącego na terenie Gminy Muzeum Chleba Szkoły i Ciekawostek, jak również lokali gastronomicznych, słynących z dobrej śląskiej kuchni. Projekt przyczynił się również do wzrostu aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz do adaptacji terenu parku Księża Góra na cele imprez rekreacyjno - sportowych.
Dzięki realizacji projektu wzrosła ilość i efektywność zajęć aktywizujących użytkowników ruchowo, organizowanych jest wiele programów  portowych, a tym samym zmniejszyło się ryzyko zachowań patologicznych.
W wyniku projektu powstał otwarty obiekt sportowy w postaci 2583 m wielofunkcyjnych, oświetlonych, ogólnodostępnych i bezpłatnych ścieżek rekreacyjno – sportowych. W ramach projektu wykonano oświetlenie ścieżek i utworzono miejsca rekreacyjno – postojowe (5 miejsc), wyposażone w zestawy do ćwiczeń siłowych, ławki, miejsca do gry w szachy i inne niezbędne urządzenia do sportu i rekreacji.
Do korzyści społeczno-ekonomicznych płynących z realizacji projektu można zaliczyć:

Czynniki społeczne:
– aktywizacja i poprawa jakości życia społeczności lokalnych;
– poprawa zdrowia mieszkańców;
– propagowanie aktywnego styl życia i podnoszenie sprawności fizycznej a co za tym idzie profilaktyka zdrowotna;
– stworzenie nowego miejsca spotkań, zarówno towarzyskich, jak i spotkań formalnych (organizacja zawodów i spartakiad);
– rozwój i upowszechnianie sportu;
– stworzenie miejsca dla rekreacji i uprawiania sportu z uwzględnieniem rożnych zainteresowań i indywidualnych umiejętności oraz predyspozycji fizycznych (od spacerów po jogging);
– stworzenie atrakcyjnego kompleksu sportowego;
– stworzenie warunków dla powstawania nowych sekcji sportowych.

Czynniki ekonomiczne:
– zwiększenie atrakcyjności miasta;
– zmniejszenie kosztów opieki zdrowotnej;
– zagospodarowanie terenu.

Realizacja projektu polegała na uwzględnieniu potrzeb szerokiego grona odbiorców, ze względu na wiek, aktywność fizyczną, czy porę roku. Dlatego w ofercie znalazły się atrakcje dla odbiorców w każdym wieku, powstały:
– ścieżki rekreacyjne dostępne całą dobę, oświetlone, z zamontowanymi wzdłuż nich ławkami i koszami na śmieci (możliwe formy aktywności: spacer, nornic wal king, jogging, biegi rekreacyjne, jazda na rolkach, na rowerze, w zimie jazda na nartach biegowych);
– park linowy dla dzieci (system urządzeń ogólnorozwojowych dostępny dla dzieci w określonych godzinach dnia, zabezpieczony ogrodzeniem);
– siłownia pod gołym niebem (z kompleksem urządzeń sprawnościowych i urządzeniami wellness, dostępna W określonych godzinach dnia, zabezpieczona ogrodzeniem);
– Mini Spin Ramp (przeznaczony dla amatorów jazdy na deskorolkach i rowerach BMX)
– miejsca do gry W szachy (ze stołami wmontowanymi na stałe);
– miejsca do gry w ping-ponga ze stołami wmontowanymi na stałe;
– miejsce do organizowania imprez, festynów, pikników, koncertów.

System sieci ścieżek rekreacyjnych na terenie kompleksu parkowego ,,Księża Góra” wpisuje się w szereg działań podejmowanych przez Gminę Radzionków, mających na celu utworzenie tam kompleksu rekreacyjno – sportowego dla mieszkańców Gminy oraz okolicznych miejscowości. Na terenie kompleksu sportowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (zlokalizowanego w pobliżu ścieżek rekreacyjno-sportowych wybudowano boisko sportowe do piłki nożnej (ze sztuczną nawierzchnia, ogrodzeniem i piłkochwytami), współfinansowane w ramach programu ,,Blisko Boisko” ze środków Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu. W 2007 roku Miasto wybudowało na terenie parku MOSiR (720 m2 powierzchni zadarnionej oraz 550 m2 powierzchni syntetycznej kortu) oraz dwa boiska do plażowej piłki siatkowej (o łącznej powierzchni 750 m2). W 2008 roku zostało tam usytuowane sztuczne lodowisko, dostępne cały rok. Wokół obiektu powstały miejsca parkingowe. Aktualnie realizowany jest również program przebudowy południowej części Księżej Góry – wyrobiska wapienia o powierzchni ok. 2 ha i głębokości do 14m w celu przygotowania warunków do utworzenia zastępczego siedliska priorytetowego. Na terenie Księżej Góry w 2008 roku Gmina ze środków własnych przeprowadziła waloryzację przyrodniczą. Poza wspomnianymi obiektami na terenie MOSiR znajdują się również trzy odkryte baseny, plac zabaw dla dzieci z małą galeria rzeźb przedstawiających postaci bajkowe oraz boisko do gry w petanqe. W ostatnim okresie w parku wypuszczono zające i bażanty w celu zadomowienia tych gatunków powtórnie na terenie Księżej Góry. Omawiana inwestycja tym samym pozwala na stworzenie z Księżej Góry całorocznego kompleksu sportowego, dostępnego nieodpłatnie mieszkańcom miasta, Powiatu Tarnogórskiego, Bytomia i Piekar Śląskich.
Wolą władz miasta jest zainicjowanie różnych form współpracy publiczno – prywatnej dla ustanowienia efektywnych mechanizmów realizacyjnych związanych z priorytetowymi przedsięwzięciami rozwojowymi miasta. Strategia tworzy, zatem szeroką ofertę dla każdego, kto uznaje Radzionków za miejsce godne swojej aktywności. Inwestycja jest zgodna ze Strategia Rozwoju Miasta Radzionków. Wpisuje się w kierunki działań:
\'wzmocnienie publicznych przestrzeni miastotwórczych\' oraz \'przebudowa gospodarki miasta i Wzmacnianie jego potencjałów rozwojowych\', odpowiednio w następujące cele:
– rozbudowa funkcji publicznych;
– przeciwdziałanie marginalizacji społecznej;
– przeciwdziałanie peryferyzacji miasta w aglomeracji górnośląskiej.
Wspominana inwestycja jest komplementarna z szeregiem działań przewidzianych do podjęcia w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji wybranych obszarów miejskich Gminy Radzionków. Należą do nich W szczególności zadania związane z organizacja imprez sportowych integrujących lokalną społeczność oraz wzbogacaniem oferty inwestycyjnej miasta.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_175_1293.jpg photo_175_1294.jpg photo_175_1295.jpg photo_175_1385.jpg