Adaptacja i rozbudowa budynku na przedszkole czterooddziałowe wraz z instalacjami, placem zabaw i oświetleniem zewnętrznym

photo_173_1287.jpg photo_173_1287.jpg

Zamierzeniem docelowym inwestycji była przebudowa budynku przedszkola oraz dostosowanie istniejących pomieszczeń do potrzeb przedszkola czterooddziałowego wraz z instalacjami wewnętrznymi i zagospodarowaniem otoczenia. Projekt obejmował dobudowę pomieszczeń od strony południowej, zadaszenie nad wejściem od strony północnej i południowej oraz zmianę zadaszenia z płaskiego na zadaszenie dwuspadowe. Inwestycja obejmowała wyposażenie placu zabaw, nowe ogrodzenie, oświetlenie zewnętrzne, wyposażenie sal przedszkolnych i kuchni przedszkolnej. Inwestycja pozwoliła zwiększyć liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola. Budynek znajdujący się w miejscu domu rodzinnego Karola Miarki – ważnej postaci historycznej dla całego Śląska i nawiązuje do charakterystycznych elementów dawnej architektury połączonej z nowoczesną funkcjonalnością. Jego wygląd zmienia nie tylko wizerunek sołectwa Pielgrzymowice, ale również całej gminy.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_173_1287.jpg photo_173_1288.jpg photo_173_1289.jpg photo_173_1383.jpg