Siłownia na wolnym powietrzu w Żorach

photo_172_1284.jpg photo_172_1284.jpg

Głównym celem projektu było umożliwienie i zapewnienie mieszkańcom Gminy Miejskiej Żory swobodnego dostępu do bazy wypoczynkowo-rekreacyjnej i aktywnego spędzania czasu wolnego, a tym samym do zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności gminy w regionie. Siłownia na wolnym powietrzu została zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie centrum miasta na dostępnych obszarach wolnej przestrzeni i wpisana w zielony krajobraz Parku Wypoczynkowo-Reakcyjnego „Cegielnia”.
W świadomości każdego mieszkańca miasta Park „Cegielnia” jest miejscem charakterystycznym, gdyż zapewnia możliwość wypoczynku i wyciszenia w miejskiej dżungli, wśród zewsząd otaczającej przyrody. W ścisłe zurbanizowanej architekturze miasta zielona i malownicza
Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2011 2
wyspa tylko zachęca do czynnego wypoczynku stając się alternatywą spędzania wolnego czasu. Po zagospodarowaniu zdegradowanego terenu po nieistniejącej „Cegielni” uzyskano uporządkowaną przestrzennie powierzchnie funkcjonującą jako miejsce rodzinnych spacerów, plac zabaw dla najmłodszych, miejsce organizacji imprez masowych, a także jako przestrzeń wypoczynku mieszkańców miasta. Siłownia na wolnym powietrzu okazała się inwestycyjnym strzałem w dziesiątkę stając się żorską perełką przestrzeni publicznej unikatową w skali regionu. Z urządzeń można korzystać bezpłatnie przez 7 dni w tygodniu o każdej porze dnia i nocy, gdyż teren jest oświetlony i monitorowany, tak by zadbać o bezpieczeństwo zwolenników siłowni pod chmurką. Inwestycja zapoczątkowała nowy trend w mieście przenoszący aktywność fizyczną na świeże powietrze, która jest połączeniem ruchu i przyjemności z przebywania na łonie natury. Siłownia przełamała barierę ograniczającą aktywizację ruchową ze względów ekonomicznych, braku czasu czy trudnej dostępności obiektów sportowych. Należy podkreślić jednocześnie, iż nowo powstała przestrzeń publiczna stała się miejscem często odwiedzanym przez żorzan w każdym wieku, a szczególnie stała się popularna wśród osób starszych. Na obszarze 1750 m2 zaprojektowano i zamontowano 14 podwójnych przyrządów do ćwiczeń zbudowanych z grubych, stalowych rur, odpornych na warunki atmosferyczne i próby zniszczenia. Urządzenia do ćwiczeń ustawione są w taki sposób, by korzystający z nich miłośnicy gimnastyki, zaczynając od rozgrzewki mogli przechodzić do coraz trudniejszych i bardziej wymagających ćwiczeń siłowych – tworząc w ten sposób świetnie zaplanowaną „ścieżkę zdrowia”. Każdy przyrząd m.in. koła tai-chi, huśtawka do nóg, trenażer linii i bioder, stepy, rowerki oraz ławeczki do brzuszków są dokładnie opisane do jakich ćwiczeń służą i jakie partie mięśni wzmocnią oraz jaki jest efekt użycia danego elementu.
Siłownia na wolnym powietrzu jest kontynuacją rozpoczętych działań rewitalizacyjnych prowadzonych do stworzenia w Parku Reakcyjno-Wypoczynkowego „Cegielnia” w Żorach, swoistej urbanistycznej „strefy aktywności” w samym sercu miasta. Mieszkańcy i osoby odwiedzające miasto, korzystają już z urządzeń siłowni oraz powstałych parków linowych, a także sąsiadującej z tymi terenami Hali Sportowej. W tym roku zakończy się także rozbudowa i modernizacja nowoczesnej krytej pływalni „Aquarion”. Do zrealizowania w najbliższej przyszłości pozostaje jeszcze: budowa placu zabaw dla dzieci i budowa skate park–u wraz ze ścieżką dla rolkarzy. Poprawa warunków aktywnego spędzania czasu wolnego, a w konsekwencji poprawa stanu zdrowia mieszkańców jak również tworzenie miejskich stref otwartej rekreacji jest jednym z wyznaczników nowoczesnego podejścia do zagospodarowania obszarów miejskich i tworzenie aktywnych przestrzeni publicznych. Poprzez realizacje inwestycji miasto zapewniło mieszkańcom odpowiednie warunki dla uprawniania sportu, przyczyniając do wzrost świadomości w kwestii wagi i miejsca rekreacji w życiu codziennym. Dzięki realizacji projektu został osiągnięty cel społeczny jakim jest poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców oraz ograniczenie patologii społecznych na zdegradowanym obszarze miasta i stworzenie alternatywy dla wolnego czasu. Tym samym Żory zyskały w centrum miasta atrakcyjny, ogólnodostępny, nowocześnie zagospodarowany, uporządkowany i estetyczny teren rekreacyjno-wypoczynkowy.

Inwestycja została oddana do użytku w listopadzie 2010r.
Koszt inwestycji 154 779,55 PLN

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_172_1284.jpg photo_172_1285.jpg photo_172_1286.jpg photo_172_1382.jpg