Strefa restauracyjna w Centrum Handlowym Forum

photo_170_1278.jpg photo_170_1278.jpg

Strefa restauracyjna (tzw. foodcourt) w Centrum Handlowym Forum w Gliwicach (Polska) obejmuje powierzchnię ok. 1000 m2 zlokalizowaną w głównym atrium obiektu na poziomie pierwszego pietra oraz znajdujących się and nim dwóch antresol – dotychczas niezagospodarowanych.
Atrium obiektu stanowi centralne miejsce obiektu - główny rdzeń komunikacyjny łączący wszystkie poziomy oraz ważną strefę publiczną budynku. Od strony miasta przestrzeń atrium jest zamknięta wielką ścianą szklaną obejmującą całą jego szerokość, która zapewnia dobry widok na miasto, a także dużą ilość naturalnego światła we wnętrzu. Dodatkowo, poziom strefy jest doświetlony dużym owalnym świetlikiem dachowym. Sprawia to, że strefa w której zaprojektowano restauracje posiada ciepły, słoneczny klimat sprzyjający wytchnieniu i wypoczynkowi – idealnie współgrający z funkcją – cecha rzadko spotykana w tego typu obiektach.
Optyczna łączność z otoczeniem i naturalne światło stały się inspiracją projektu. Chcieliśmy, aby projekt nie tylko podtrzymał, ale spotęgował naturalne walory wnętrza. Myśla przewodnią kształtowania foodcourtu, stało się wprowadzenie elementów przyrody, naturalnego środowiska – rodzaju „sztucznego krajobrazu” - ogrodu we wnętrzu budynku. W projekcie zastosowaliśmy elementy odnoszące się na różne sposoby do przyrody, takie jak: oświetlenie w kształcie chmur, specjalnie zaprojektowane elementy: sofy-kamienie, stylizowane drzewa, lampy nawiązujące do oświetlenia ogrodowego. Chcieliśmy, aby projekt tchnął „wiosenną” lekkością i świeżością, stad duża liczba elementów przejrzystych, w kolorach naturalnego drewna oraz bieli. Indywidualne meble uzupełniają wyprodukowane w indywidualnej kolorystyce różne typy krzeseł produkcji fabryki Vitra.
Do idei nawiązuje także układ funkcjonalny strefy: zasadniczą częścią strefy jest duża otwarta przestrzeń konsumpcyjna, otaczająca całe atrium, podzielona na zróżnicowane strefy funkcjonalne: strefę wypoczynku, bezpośrednio przy zewnętrznej, przeszklonej elewacji, strefa restauracji, a także część „biznesowa” i szybkiej konsumpcji. Strefę będą obsługiwać lokale gastronomiczne rozlokowane wokół atrium – łącznie 10 różnych lokali zlokalizowanych na poziomie sali konsumpcji –pod oraz na poziomie antresol zawieszonych ponad nią.
Antresole zawieszone ponad salą konsumpcji, dotychczas otwarte przestrzenie – zyskały zewnętrzne ściany oraz strop, tak że stanowią wewnętrzne „kapsuły” wydzielone z dwukondygnacyjnej wysokości przestrzeni foodcourtu. Wydzielenie antresol pozwoliło na zlokalizowanie niezależnych restauracji ze własną salą konsumpcji lub rozbudowanej kuchni dla lokali niższej kondygnacji. Kapsuły nie są jednak całkowicie zamknięte - są w dużej części przeszkolone barwionym na różne odcienie szkłem - tak aby zapewnić dostęp światła do wnętrza oraz stworzyć miejsce widokowe zarówno do atrium, jak i w kierunku miasta. Szklane ściany zapewniaj także wgląd do ich wnętrza – także do zapleczy kuchni, które się tam znajdują.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_170_1278.jpg photo_170_1279.jpg photo_170_1280.jpg photo_170_1380.jpg