Sport bez granic – przebudowa kompleksu sportowego przy ul. Steinkellera w Żarkach

photo_169_1275.jpg photo_169_1275.jpg

Projekt polegał na przebudowie ogólnodostępnego kompleksu sportowego przy ulicy Steinkellera w Żarkach wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia, w celu poprawy warunków do aktywnego i atrakcyjnego spędzania czasu wolnego dla mieszkańców Gminy i odwiedzających jurajskie miasteczko gości oraz zapewnienia wymaganych warunków do funkcjonowania IV ligowego Ludowego Klubu Sportowego Zieloni Żarki i piłkarskich drużyn młodzieżowych funkcjonujących przy klubie.
Nowa murawa dla piłkarzy, nowe siedziska dla kibiców to tylko dwa z wielu nowych elementów na stadionie miejskim przy ul. Steinkellera w Żarkach. W ramach zadania zrobiono odwodnienie boiska, wymieniono całą darń na boisku głównym, powstały 3 nowe trybuny, część jednej z trybun jest zadaszona, zamontowane zostały krzesła plastikowe, nowe boksy dla zawodników rezerwowych, zakupiono 3 urządzenia do pielęgnacji trawy: kosiarkę, wózek samo podlewający, skaryfikator, ponadto zostało zamontowane nowe ogrodzenie i ułożony został chodniki z kostki brukowej – dojście do boiska.
Projekt pt. „Sport bez granic – przebudowa kompleksu sportowego przy ul. Steinkellera w Żarkach wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia etap I” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013. Wartość zadania: 1 559 369,58, dotacja: 1 559 369,58.

Przebudowana infrastruktura posłuży do zainicjowania lokalnego programu „Sport bez granic”. Objęcie całej Gminy specjalnym programem w oparciu o kompleks sportowo – rekreacyjny w Żarkach może wpłynąć w sposób znaczący na poprawę sprawności fizycznej, a tym samym poprawę stanu zdrowia mieszkańców nie tylko naszej Gminy ale i całego regionu.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_169_1275.jpg photo_169_1276.jpg photo_169_1277.jpg photo_169_1379.jpg