Aktywne Centrum Zdrowia - przebudowa i rozbudowa Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarkach.

photo_168_1272.jpg photo_168_1272.jpg

Aktywne Centrum Zdrowia zostało oddane do użytku w kwietniu 2010 roku. Inwestycja polegała na przebudowę i rozbudowie Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarkach. Integralną częścią projektu był zakup wyposażenia poprawiającego jakość świadczonych usług medycznych.
W efekcie obiekt o powierzchni 271,5 m2 powiększył się o powierzchnię 232,4 m2. Stworzono miejsce dla pięciu poradni dla dorosłych oraz poradni dla dzieci zdrowych i chorych. W trakcie remontu zrealizowano zalecenia zgodnie z wymogami wynikającym z Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.
W nowym ośrodku zdrowia są cztery gabinety lekarskie, pomieszczenie rejestracyjne, dwa pokoje zabiegowe, punkt szczepień, gabinet pielęgniarski, gabinet położnej, oddzielne pomieszczenia dla dzieci chorych i zdrowych. Wszystkie sale zostały umeblowane, wyposażone w sprzęt medyczny.
W ramach remontu przebudowano pomieszczenia wewnętrzne, wymieniono instalację grzewczą, wod-kan, elektryczną, wykonano elewacje wewnętrzną i zewnętrzną, ocieplenia, zamontowano okna i drzwi, wymieniono dach i dobudowano pomieszczenia wewnątrz dziedzińca. Zlikwidowano bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych i dostosowano budynek do innych wymagań ogólnobudowlanych. Zakupiono sprzęt medyczny. m.in. perymetr, spirometr, aparat do krioterapii, negatoskop.
W efekcie mieszkańcy i goście mogą korzystać z usług medycznych w budynku nowoczesnym, kolorowym, pięknie umeblowanym, dobrze wyposażonym. Dzięki nowoczesnym urządzeniom jest zapewniona lepsza jakość usług medycznych.
Projekt pt. „Aktywne centrum zdrowia – przebudowa i rozbudowa Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarkach wraz z uzupełnieniem sprzętu
medycznego” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013. Całkowity koszt projektu:
1 344 551,03, dotacja: 1 142 129,85

Przebudowie i rozbudowie poddano gminny budynek przy ul. Kościuszki 31, który mieścił przychodnię dla dzieci zdrowych i chorych. Po rozbudowie przeniesiono tu przychodnia dla dorosłych. Zasadniczym powodem podjęcia działań związanych z przygotowywaniem inwestycji jest wola podniesienia jakości świadczonych usług medycznych oraz konieczność dostosowania infrastruktury ochrony zdrowia do Rozp. Mini. Zdr. z dnia 10.11. 2006r
SPZOZ funkcjonuje jako Aktywne Centrum Zdrowia. Ta aktywność to wychodzenie naprzeciw potrzebom lokalnego środowiska, ale i osobom, w Gminie Żarki przebywającym czasowo, czyli turystom, pielgrzymom odwiedzającym Jurę – obszar kwalifikowanej turystyki aktywnej.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_168_1272.jpg photo_168_1273.jpg photo_168_1274.jpg photo_168_1378.jpg