Dom spokojnej starości \'Złota jesień\'

photo_166_1266.jpg photo_166_1266.jpg

Teren na którym powstała inwestycja zlokalizowany jest w Czechowicach – Dziedzicach przy ul. Zacisze, położony jest wśród zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Od północy przylega do ul. Zacisze, od wschodu do ul. Legionów, od południa do zabudowy jednorodzinnej oraz od zachodu do stawów hodowlanych. Teren jest nachylony w kierunku zachodnim. Istniejący drzewostan zlokalizowany jest w części zachodniej przy stawach.
Zaprojektowano obiekt, który posiada jedną – kondygnację nadziemną i jedna kondygnację podziemną. Budynek wyróżniają poszczególne segmenty: segment socjalno administracyjny, dwa segmenty mieszkalne oraz piwnice, które mieszczą pomieszczenia techniczne oraz pomieszczenia socjalne dla pracowników. Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 1245,20 m2. Budynek jest wolnostojący, najbliższe zabudowania są w odległości 9 m.
Budowa obiektu ,,Złota Jesień” umożliwiła korzystanie z obiektu mieszkańcom potrzebującym opieki. Lokalizacja pozwala też osobom starszym na mieszkanie w rodzinnym mieście bez potrzeby szukania miejsc w obiektach znajdujących się znacznie dalej od Czechowic – Dziedzic. Architektura obiektu posiada duże walory estetyczne, elewacja zaprojektowana została w łagodnej pastelowej kolorystyce w kontraście z wykończeniami z drewna. Układ funkcjonalny w środku pozwala pensjonariuszom na godne spędzanie czasu z dostępem do pomieszczeń rekreacyjnych, rehabilitacji, terapii oraz kaplicy. Budynek łagodnie wpisał się w pochyły teren, jest niski i dostępny dla osób niepełnosprawnych. Budynek przeznaczony jest dla 30 – stu pensjonariuszy.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_166_1266.jpg photo_166_1267.jpg photo_166_1376.jpg photo_166_1268.jpg