Termomodernizacja i modernizacja budynku wielofunkcyjnym w Konopiskach przy ul. Sportowej 1 (rewitalizacja tzw. Starej gminy)

photo_165_1263.jpg photo_165_1263.jpg

Modernizacja wraz z ter modernizacją oraz remontem kotłowni w dawnym budynku urzędu gminy w Konopiskach. Prace obejmowały nie tylko odnowienie, ale w znacznym stopniu przebudowę gmachu (m.in. adaptację pomieszczeń dawnego strychu).

W wyremontowanym budynku ulokowano Gminną Bibliotekę Publiczną wraz z czytelnią, a także świetlicę dla dorosłych i małych mieszkańców gminy. Tutaj uruchomiono m.in. świetlicę „Otwarta dłoń”, która powstała w ramach realizacji projektu unijnego. W nowo wyremontowanym budynku znalazły się również pomieszczenia m.in. dla organizacji pozarządowych, np. Związku Emerytów i Rencistów działającego w gminie.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_165_1263.jpg photo_165_1264.jpg photo_165_1265.jpg photo_165_1375.jpg