Przebudowa biblioteki Donnersmarcków na potrzeby filharmonii w Zabrzu przy ul. Park Hutniczy, nr działki 229/35

photo_162_1254.jpg photo_162_1254.jpg

CELEM BYŁA REWITALIZACJA OBIEKTU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZWIĄZANA Z ADAPTACJĄ BUDYNKU DAWNEJ BIBLIOTEKI DONNERSMARCKÓW NA SIEDZIBĘ FILHARMONII Z SALĄ KONCERTOWĄ NA 200 OSÓB.
BUDYNEK POCHODZĄCY Z LAT MIĘDZYWOJENNYCH XX WIEKU. ZOSTAŁ WZNIESIONY JAKO BIBLIOTEKA. W LATACH 50-TYCH, PEŁNIŁ FUNKCJĘ BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO HUTY ZABRZE. W WYNIKU PROCESU RESTRUKTURYZACJI PRZEMYSŁU W ZABRZU STRACIŁ SWOJE PRZEZNACZENIE, CHYLĄC SIĘ POWOLI KU UPADKOWI.
INWESTYCJA PN.„ PRZEBUDOWA BIBLIOTEKI DONNERSMARCKÓW NA POTRZEBY FILHARMONII W ZABRZU PRZY UL. PARK HUTNICZY,NR DZIAŁKI 229/35 USYTUOWANA JEST W KWARTALE ZABUDOWY PRZY ULICY PARK HUTNICZY 7 W ŚCISŁYM CENTRUM ZABRZA. PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA CECHUJE WIELKA DBAŁOŚĆ O DETAL I ESTETYKĘ WYKONANIA. REALIZOWANY PROCES ZARZĄDZANIA PRZESTRZENIĄ MIASTA POPRZEZ REALIZACJĘ INWESTYCJI, WSKAZUJE NA SZACUNEK DO WARTOŚCI DZIEDZICTWA POPRZEMYSŁOWEGO I KULTURALNEGO, CECHUJE SIĘ DBAŁOŚCIĄ O JAKOŚĆ MIEJSCA, W KTÓREJ SIĘ ŻYJE. ZAPROPONOWANY PROCES PRZEMIAN PRZESTRZENNYCH PRZYCZYNIA SIĘ DO AKTYWIZOWANIA MIESZKAŃCÓW, DAJE DOBRĄ OFERTĘ KULTURALNĄ. STANOWI ELEMENT SPEŁNIANIA SIĘ OCZEKIWAŃ MIESZKAŃCÓW, CO DO DOBRZE WYKONANEJ REWALORYZACJI OBIEKTU I REWITALIZACJI, W ZAKRESIE ZASPAKAJANIA POTRZEB SPOŁECZNOŚCI MIASTA, A TAKŻE PROMOCJI NASZEGO REGIONU POZA GRANICE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.

WPISUJE SIĘ W PRIORYTETOWE DZIAŁANIA REWITALIZACYJNE ZABRZA TZW. KWARTAŁU SZTUKI. CELEM, KTÓREGO JEST M.IN. REWITALIZACJA TERENU W CENTRUM MIASTA POPRZEZ REWALORYZACJĘ OBIEKTÓW O WARTOŚCIACH KULTUROWYCH I DAWNEGO ŚWIADECTWA DZIEDZICTWA POPRZEMYSŁOWEGO.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_162_1254.jpg photo_162_1255.jpg photo_162_1372.jpg photo_162_1256.jpg