Zagospodarowanie zbiornika wodnego na Białej Okszy w Kłobucku - Zakrzewie wraz z przyległym otoczeniem na cele rekreacyjno-sportowe

photo_161_1251.jpg photo_161_1251.jpg

Przedmiotem projektu było zagospodarowanie otoczenia zbiornika wodnego na Białej Okszy w Kłobucku – Zakrzewie na cele rekreacyjno – sportowe o powierzchni 0,05 ha, a zadaniem głównym w ramach projektu było wykonanie zamkniętego, strzeżonego kąpieliska z plażą oraz infrastruktury towarzyszącej (place zabaw, miejsca do grillowania). Realizując projekt wykorzystano walory zbiornika, jego dogodną lokalizację (2 km od centrum Kłobucka) i atrakcyjne położenie przy kompleksie leśnym.
Zgodnie z głównym założeniem przy północnym brzegu zbiornika wykonano strzeżone kąpielisko z plażą oraz obiektami do ich obsługi: przebieralnie i sanitariaty. Kąpielisko o wymiarach 50x50 m wytyczone zostało przez pomost na wodzie wykonany z prefabrykowanych elementów połączonych szeregowo w kształcie litery U. W ramach powstałego basenu wydzielono kąpielisko dla dzieci i dorosłych. Plaża ograniczona została ścieżkami utwardzonymi ze żwiru dolomitowego. Obok plaży wybudowano przebieralnię z 3 kabinami, w tym jedna o wymiarach umożliwiających korzystanie osobom niepełnosprawnym. Strefa sanitariatów (kabiny typu TOI-TOI) i przebieralni połączona została jednym dachem, ale z osobnymi wejściami. W odległości ok. 50 m od plaży na skarpie nad taflą wody wybudowano zadaszoną drewnianą altanę widokową z tarasem. Obok altany urządzono mały plac zabaw oraz zamontowano elementy ścieżki zdrowia.
Z drugiej strony plaży wzdłuż ścieżki ustawiono 3 altany typu „grzybek” – ośmioosobowe z wydzielonym miejscem na ustawienie grill’a, zadaszone, ze stolikiem i 4 ławkami drewnianymi zakotwionymi w gruncie.
Przy południowo – wschodnim brzegu zbiornika przy ul Stawowej wybudowano drewnianą altanę z murowanym paleniskiem pośrodku, duży plac zabaw oraz urządzono boisko do siatkówki plażowej.
W ramach projektu wykonano po 2 parkingi rowerowe i samochodowe (z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych i autobusów), ustawiono 30 szt. ławek i 15 szt. koszy na śmieci oraz uzupełniono zieleń. Cały teren oświetlono.
Wyżej wymienione elementy połączone zostały ścieżką ze żwiru dolomitowego - komponującego się z resztą zagospodarowania terenu. Zejście ze ścieżki po skarpie możliwe jest po przebudowanych schodach lub dobudowanych zejściach na ulicę Stawową.
Nadanie zbiornikowi wodnemu Zakrzew funkcji rekreacyjno-sportowej w znacznym stopniu wpłynęło na rozszerzenie bazy rekreacyjnej i wypoczynkowej na terenie Gminy Kłobuck oraz przede wszystkim umożliwiło organizowanie imprez kulturalno-sportowych. Zostały stworzone warunki do zagospodarowania wolnego czasu w sposób aktywny oraz do podejmowania działalności gospodarczej związanej z usługami turystycznymi (np. mała gastronomia, wypożyczalnia sprzętu sportowego). Stałe spiętrzenie wody w zbiorniku przy głębokości napełnienia maksymalnie do 1,90 m daje możliwość wykorzystania zbiornika do uprawiania większości sportów wodnych - kajakarstwo, pływanie pontonami, pływanie wpław, wędkarstwo rekreacyjne i sportowe.
Nowe zagospodarowanie terenu poprawiło estetykę przestrzeni publicznej. Wśród mieszkańców miasta wzrosło poczucie atrakcyjności zamieszkiwania w tym obszarze. Zagospodarowany zbiornik wodny stanowi ciekawą ofertę dla turystyki weekendowej i wakacyjnej.
Zagospodarowanie wyznaczonego terenu na potrzeby rekreacji, wypoczynku i uprawiania sportów wodnych przy wykorzystaniu walorów środowiska naturalnego przyczyniło się nie tylko do ożywienia ruchu turystycznego na terenie Gminy Kłobuck, ale ma wpływ również na wzrost atrakcyjności obszaru pod względem społeczno-gospodarczym.

Projekt został zrealizowany w 2010 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, w zakresie Priorytetu III Turystyka, Działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura około turystyczna/podmioty publiczne.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_161_1251.jpg photo_161_1252.jpg photo_161_1253.jpg photo_161_1370.jpg