Zagospodarowanie Kamieniołomu w Glince.

photo_158_1242.jpg photo_158_1242.jpg

Celem projektu było zagospodarowanie terenu nieczynnego kamieniołomu, w którym na początku XX w. wydobywano kamień piaskowy. Do tej pory dawny kamieniołom w Glince był obiektem zaniedbanym i opuszczonym. Projekt wykorzystując naturalne atuty tego miejsca w bardzo subtelny sposób odmienia jego oblicze. Przestrzeń zyskuje tu zupełnie inną wartość – staje się miejscem spotkań i daje możliwość aktywnego wypoczynku. Na terenie opuszczonego kamieniołomu Zaprojektowano geopark z różnego typu atrakcjami. Do największych należy jeden z najdłuższych w Polsce, bo liczący aż 220 metrów zjazd linowy typu „Tyrol”. Zjazd na linie nad przepaścią, przez cały teren Kamieniołomu to nie jedyna atrakcja. W projekcie znalazła się także naturalna ścianka wspinaczkowa z wytyczonymi kilkunastometrowymi trasami wspinaczkowymi o różnym stopniu trudności. By umożliwić organizację imprez okolicznościowych oraz obsługę ruchu turystycznego powstał oświetlony i wielofunkcyjny plac wielofunkcyjny wraz z parkingiem. Dla tych, dla których zjazd na linie jest zbyt ekstremalnym wyzwaniem przygotowane zostały ścieżki spacerowo-widokowe, a także wydzielone miejsce do grillowania. Bez wątpienia każdy znajdzie tu coś dla siebie, tym bardziej, iż niedaleko znajduje się stanowiący dodatkową atrakcję szlak rowerowy. Docelowo na terenie kamieniołomu mają powstać dwa otwarte baseny, a także park linowy, co z pewnością podniesie to walory turystyczne gminy Ujsoły, a co za tym idzie pociągnie za sobą rozwój okolicy. Jest to jedyna tego typu atrakcja turystyczna w regionie, Kamieniołom w Glince jest więc szansą na promocję terenu oraz ściągnięcie na Żywiecczyznę turystów nie tylko Polski, ale i z
pobliskiej Słowacji.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_158_1242.jpg photo_158_1243.jpg photo_158_1244.jpg photo_158_1367.jpg