Budynek mieszkalno-usługowy Willa Fitznera

photo_157_1239.jpg photo_157_1239.jpg

Modernizacja Willi Fitznera, wpisanej do rejestru zabytków pod nr 1563/95 w dniu 31.05.1995r., polegająca na przywróceniu walorów architektoniczno-budowlanych.

Willa wybudowana w 1859r. przez znanego przemysłowca – Wilhelma Fitznera, wlaściciela fabryki nitów i fabryki kotłów w Laurahütte. W 1894r. willę dekorował znany artysta wrocławski: malarz, konserwator dzieł sztuki, kolekcjoner i podróżnik – Joseph Langer. Z tyłu willi znajdował się ogród, który ciągnął się w kierunku pobliskiej fabryki kotłów. W 1901 r. w willi wybuchł pożar, który na tyle dokonał poważnych zniszczeń, że na czas remontu rodzina Fitznerów przeprowadziła się do Wrocławia. W 1942r. w ramach adaptacji willi na mieszkania dla pracowników Aktiengesellschaft FERRU Werk Laurahütte przebudowano willę. Obecnie, po modernizacji, willa stanowi obiekt użyteczności publicznej z częścią usługowo-mieszkalną.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_157_1239.jpg photo_157_1240.jpg photo_157_1342.jpg photo_157_1366.jpg