Rewitalizacja kwartału miasta w rejonie Placu Wolności – Rynek w Siemianowicach Śląskich

photo_156_1236.jpg photo_156_1236.jpg

Projekt jest realizacyjnym rozwinięciem koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nagrodzonej w konkursie na „Rewitalizację kwartału miasta w rejonie Pałacu Wolności – rynek” ogłoszony w 2007r. (rozstrzygnięty pocz. 2008r).W myśl wytycznych konkursu, ideą wiodącą projektu jest przywrócenie odpowiedniej rangi Placowi Wolności. W projekcie podkreślono istniejącą, pierwotną kompozycję dużego, prostokątnego założenia rynku.

Na początku XX wieku, w związku z rozwojem przemysłu ciężkiego, Siemianowice zaczęły się przekształcać z małej wiejskiej osady o niskiej zabudowie w gminę o charakterze miejskim. Wytyczono nowe ulice, a przy budynkach użyteczności publicznej powstały place (Ratusz powstały w 1904r a przed nim Neuer Marktplatz). W 1923r. po połączeniu gmin Laurahűtte i Siemianowice urzędników z budynku gminy Laurahűtte przeniesiono do urzędu w Siemianowicach (rozbudowanego w latach 1923-25). Przed urzędem gminy funkcjonował już brukowany plac targowy, który przestał funkcjonować jako targowisko po połączeniu obu gmin, stając się częścią ważnej przestrzeni publicznej gminy. W 1932r. po uzyskaniu praw miejskich Ratusz, a wraz z nim plac, stał się najważniejszym centralnym miejscem Siemianowic. Obecnie plac Wolności znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej (zapis planu zagospodarowania przestrzennego z 1998r. Dz.Urz. Województwa Katowickiego Nr 6,poz.48).

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_156_1236.jpg photo_156_1237.jpg photo_156_1238.jpg photo_156_1364.jpg