Modernizacja pomieszczeń i zakup wyposażenia dla Gminnego Domu Kultury i Biblioteki

photo_155_1233.jpg photo_155_1233.jpg

Gminny Dom Kultury i Biblioteka, od dwóch lat przeorganizowana w ARTerię - Centrum Kultury i Promocji
swoją działalność - jako jednostka kultury - prowadzi w ponad 100-letnim obiekcie.
budynek ten oprócz dużej sali widowiskowej, wokół której skupia się większość życia kulturalnego gminy,
posiada także zaplecze umożliwiające działalność wszelkiemu rodzajowi zespołów muzycznych,
kabaretowych, kółek zainteresowań. W połowie lat 90-tych XX wieku w obiekcie zainstalowano kocioł
olejowy Viessmann, którego działanie w zdecydowany sposób wpłynęło na ochronę środowiska poprzez
ograniczenie niskiej emisji w centrum gminy.
W ramach przeprowadzonego w 7.010 roku przedsięwzięcia poddano drobiazgowemu liftingowi I
modernizacji salę widowiskowa oraz instalację centralnego ogrzewalnia. Modernizacja obejmowała zmianę
okładziny ścian wraz z ich malowaniem, wymianę sufitu podwieszanego, modernizacja oświetlenia sali
wraz z modernizacja instalacji nagłośnieniowej, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, przebudowę
kotłowni oraz wewnętrznej instalacji c.o. wraz z instalacją elektryczną dla potrzeb kotłowni.
Przeprowadzone prace rewitalizacyjne umożliwiły rozszerzenie działalność ARTerii - Centrum Kultury I
Promocji w Ornontowicach stwarzając kulturalną platformę integracji mieszkańców Ornontowic,
rozwijania zainteresowań poprzez uczestnictwo w rożnego rodzaju kółkach i grupach artystycznych,
zaspokaja przy tym potrzeby w sferze dostępu do kultury.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_155_1233.jpg photo_155_1234.jpg photo_155_1235.jpg photo_155_1363.jpg