Budowa Ośrodka Zdrowia i Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach

photo_152_1401.jpg photo_152_1401.jpg

Głównym celem Inwestora było zrealizowanie obiektu pełniącego jednocześnie funkcję Ośrodka Zdrowia dla mieszkańców sołectwa Gierałtowice oraz Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Centrum Informacji dla Gminy Gierałtowice.
Budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym, oba poziomy są w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych.
Na parterze, przeznaczonym na Ośrodek Zdrowia centralną część budynku tworzy przestronny, przeszklony hall z rejestracja i poczekalnia dla dorosłych i wydzieloną częścią poczekalni dla dzieci. Na przeciwległych końcach hallu znajdują się dwa wejścia do budynku W południowej części parteru mieszczą się trzy gabinety lekarskie : lekarza rodzinnego, pediatry i EKG oraz dwa gabinety zabiegowe, w północnej – pomieszczenia personelu, sanitariaty a także kotłownia i pomieszczenia techniczno- gospodarcze.
Na piętrze budynku, do którego prowadzi przeszklona klatka schodowa oraz przeszklony szyb windowy zlokalizowano pomieszczenia Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Centrum Informacji.
Zarówno prostopadłościenny kształt bryły jak i elewacje z przepalanego klinkieru nawiązują do okolicznych domów : z nie tynkowanej cegły, o płaskich dachach.
Elewacje są perforowane otworami okiennymi o jednakowych wymiarach. obracanymi i zestawianymi w zależności od potrzeb w pionie i w poziomie.
Funkcję publiczną sygnalizują centralne przeszklenia i portyki wejściowe. System identyfikacji uzupełnia komiks na ścianie poczekalni Ośrodka Zdrowia – komunikacja pozawerbalna dla najmłodszych.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_152_1401.jpg photo_152_1225.jpg photo_152_1226.jpg photo_152_1360.jpg