Baza okołoturystyczna w Wieprzu, gmina Radziechowy-Wieprz

photo_148_1212.jpg photo_148_1212.jpg

Przedmiotowa baza okołoturystyczna obejmuje przestrzeń 12642,81m2 i tworzy ją: kort tenisowy o nawierzchni z trawy syntetycznej, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, wiata grillowa z wyposażeniem, dwa boiska do boules, dwa boiska do siatkówki plażowej, plac zabaw dla dzieci, szachy polowe o nawierzchni z kostki brukowej, zaplecze sanitarno-magazynowe, sześć miejsc parkingowych, zagospodarowanie terenu trawnikami, ławki, kosze na śmieci, latarnie i ogrodzenie oraz scena przenośna. Zrealizowana została w ramach projektu \"Budowa, przebudowa i remont infrastruktury okołoturystycznej w gminie Radziechowy-Wieprz\". Projekt zrealizowany został w 2010r w części ze środków własnych gminy oraz ze środków otrzymanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, poddziałanie 3.2.2 (infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne).
Głównymi celami inwestycji są: stworzenie uwarunkowań sprzyjających wzrostowi konkurencyjności turystycznej regionu i umożliwienie aktywnego spędzania wolnego czasu mieszkańcom gminy.
Inwestycja w sposób znaczący poprawiła przestrzeń publiczną wsi poprzez znakomite rozwiązania architektoniczne. Stała się centrum spotkań mieszkańców z każdej kategorii wiekowej, ponieważ zaproponowane przez projektanta rozwiązania umożliwiają aktywne spędzanie wolnego czasu mieszkańcom i turystom w każdej kategorii wiekowej.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_148_1212.jpg photo_148_1213.jpg photo_148_1355.jpg photo_148_1214.jpg