Przebudowa skoczni narciarskich HS19 i HS31 w Bystrej przy ul. Ochota

photo_146_1206.jpg photo_146_1206.jpg

Celem projektu był taki dobór postaci konstrukcyjnych skoczni i ich cech geometrycznych i konstrukcyjnych, aby skocznie były dla uczących się od zera bezpieczne, lot na skoczniach był niski nad zeskokiem i uczył nawyków, które ułatwiają szybkie postępy w rozwoju sportowym, zawodnicy, gdy dostaną się w podświadomość (wejdą w nawyk). Obiekt jest ceniony przez szkoleniowców, którzy zewsząd przyjeżdżają na treningi ze swoimi podopiecznymi oraz dziećmi niezrzeszonymi (np. z Warszawy w dniu 16 kwietnia br.) Z bardzo wysoką oceną spotyka się wydłużony wybieg, który zmniejsza stres dzieci, rozpoczynających naukę skakania na nartach, a nie potrafiących jeszcze bezpiecznie wytrącać szybkości. Skocznie są wspaniale wkomponowane w krajobraz górski.

Przedmiotowy obiekt sportowy stanowi atrakcję na szlaku turystycznym z Bielska-Białej na Kozią Górę, Szyndzielnię i Klimczok.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_146_1206.jpg photo_146_1207.jpg photo_146_1208.jpg photo_146_1353.jpg