Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej Na Skarpie w Bytomiu

photo_144_1200.jpg photo_144_1200.jpg

Podstawowym celem budowy wielofunkcyjnej hali sportowej „Na Skarpie” było rozwijanie kultury fizycznej społeczeństwa. Realizacja miała przyczynić się także do zmiany zachowań społecznych poprzez wprowadzenie nowych funkcji: zdrowotnej oraz rekreacyjnej. W konsekwencji budowa hali miała na celu poprawę wizerunku miasta Bytomia jako ośrodka kultury i edukacji sportowej. Poza tym hala „Na Skarpie” zapewnia możliwość użytkowania sali przez osoby niepełnosprawne zarówno w części sportowej, jak i widowiskowej. Wyposażona jest również w pomieszczenia i urządzenia pozwalające na organizację imprez masowych i zawodów sportowych. Hala „Na Skarpie” jest 3 kondygnacyjnym budynkiem o powierzchni 5726,2 m2 i wysokości 16 m.
W nowoczesnej hali sportowej znajdują się: boisko sportowe o wymiarach 44m x 24m do prowadzenia rozgrywek w takich dyscyplinach jak: siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna halowa; trybuny mieszczące ok. 1000 widzów; szatnie i umywalnie dla hali; pomieszczenie ścianki wspinaczkowej wraz z zapleczem (ścianka o wymiarach: wysokość 14,5m, szerokość podstawy 30m, wysięg przewieszenia 7,5m; równocześnie można użytkować 16 dróg wspinaczkowych; w obrębie ściany jednocześnie może przebywać 35 osób); sala kondycyjna o pow. 120m2; sauna sucha; pomieszczenia biurowe, techniczne, gospodarcze i higieniczno-sanitarne na trzech kondygnacjach;
W ramach zagospodarowania terenu wykonano: elementy małej architektury, tereny zielone, 83 miejsca parkingowe oraz drogi dojazdowe.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_144_1200.jpg photo_144_1201.jpg photo_144_1202.jpg photo_144_1351.jpg