Przebudowa ulicy Bankowej w Katowicach

photo_141_1191.jpg photo_141_1191.jpg

Zakres prac związanych z przebudowa ul. Bankowej obejmowała przebudowa odcinka ul. Bankowej z wydzieleniem przestrzeni wolnej od ruchu pojazdów, poprzez zamknięcie odcinka przedmiotowej ulicy jako deptak. W zakres prac wchodziły elementy malej architektury oraz oświetlenie uliczne.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_141_1191.jpg photo_141_1192.jpg photo_141_1193.jpg