Rydułtowski Ośrodek Kulturalno-Oświatowy

photo_137_1180.jpg photo_137_1180.jpg

Najpierw była decyzja o likwidacji jednej ze szkół podstawowych. Później powstał problem, co zrobić ze stuletnim budynkiem, w której mieściła się szkoła. Budynek był solidny i przestronny – szkoda więc, aby został wyburzony.
Powstał pomysł, aby zaadaptować go na Rydułtowskie Centrum Kulturalno-Oświatowe. W murach Centrum siedziby znalazły: Biblioteka Publiczna, Ośrodek Pracy Pozaszkolnej i Państwowe Ognisko Plastyczne.
Powstał projekt modernizacji, termomodernizacji i adaptacji budynku na potrzeby wymienionych instytucji. Modernizacja budynku byłej szkoły (budowa szkoły w latach 1901 – 1911) była konieczna głównie z uwagi na zużycie tkanki budowlanej. Budynek został przystosowany do obecnych norm energetycznych budowli oraz warunków przeciwpożarowych. Koniecznym było także przystosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, poprzez likwidację barier architektonicznych. Dodatkowo likwidacja kotłowni węglowej i zabudowa wymiennikowni sieci cieplnej wpłynęły na poprawę jakości powietrza (walor środowiskowy).Projekt zrealizowano w 2007 roku.
Skoro był już przyczółek, zaczęto myśleć o dalszym rozwoju tego zakątka Rydułtów.
Powstał projekt pierwszego w Rydułtowach kompleksu boisk \'Orlik 2012\'. Zespół boisk oddano do użytku w grudniu 2008 roku.
Pozostał więc problem obejścia (otoczenia) budynku ROKO i zespołu boisk.
W 2010 roku przystąpiono do zagospodarowania terenu. Wokół wspomnianych wyżej obiektów powstały: drogi dojazdowe, parkingi, chodniki, kanalizacja deszczowa, oświetlenie terenu.
Powstały również elementy małej architektury, pozwalające mieszkańcom na aktywny wypoczynek: stoły szachowe, stoły do tenisa, ławki do siedzenia. Z uwagi na to, że teren znajduje się przy jednym z głównych skrzyżowań a miasto jest gminą górniczą (kopalnia KWK „Rydułtowy-Anna”), pomyślano o ulokowaniu w tym miejscu symbolu więzi miasta z kopalnią. Powstał obelisk (symbol kopalniany), którego głównym elementem jest pozyskane z kopalni stare koło z nieczynnej już maszyny wyciągowej.
Cały teren jest monitorowany kamerami, przyłączonymi do miejskiego systemu monitoringu.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_137_1180.jpg photo_137_1181.jpg photo_137_1182.jpg photo_137_1345.jpg