Rydułtowskie Centrum Kultury

photo_136_1177.jpg photo_136_1177.jpg

Adaptacja budynku basenu krytego na potrzeby instytucji kultury pod nazwą: Rydułtowskie Centrum Kultury wraz z budową parkingów i przebudową ulicy Strzelców Bytomskich.

Cała przestrzeń ulicy Strzelców Bytomskich została zmieniona, dzięki pomysłowi zlokalizowania w jej sąsiedztwie nowego domu kultury – Rydułtowskiego Centrum Kultury „Feniks”.
1. Miasto posiadało kiedyś krytą pływalnię. Szkody górnicze (pęknięcie misy basenu) oraz inne względy (w tym ekonomiczne) spowodowały, że basen trzeba było zamknąć. Obiekt przeznaczony był w zasadzie do wyburzenia. Obiekt stał sobie więc osiem lat, strasząc mieszkańców i czekając na decyzję o wyburzeniu.
Zrodził się jednak w pewnym momencie trochę szalony (choć obecnie mówi się „innowatorski”) pomysł, aby obiekt przebudować na dom kultury. W ramach Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego przyznano miastu środki na realizację zadania „Adaptacja budynku basenu krytego na potrzeby instytucji kultury pod nazwą: Rydułtowskie Centrum Kultury”. I tym sposobem w misie basenu powstała sala kinowa na 100 osób. Nad misą mieści się sala widowiskowa na 300 osób. Obiekt posiada także pomieszczenia dla kół zainteresowań, sale konferencyjne, lokal gastronomiczny, pomieszczenia biurowe. Jednym słowem wspaniały dom kultury, o którym mieszkańcy miasta marzyli od kilkudziesięciu lat.
I to wszystko w budynku, który zdaniem wielu nadawał się już jedynie do wyburzenia.
2. Konieczne stało się więc uporządkowanie terenu wokół obiektu. Ze środków własnych wybudowano drogę dojazdową oraz miejsca parkingowe na potrzeby Rydułtowskiego Centrum Kultury. Tak się składa, że obok budynku znajdują się: gimnazjum oraz dwa zakłady opieki zdrowotnej (przychodnie). Miejsca parkingowe przydadzą się więc nie tylko dla gości domu kultury.
3. W związku z tym, że ta część miasta zaczęła pełnić ważną rolę (nie tylko dla mieszkańców, ale i przyjezdnych) konieczne stało się przebudowanie ulicy Strzelców Bytomskich (wraz z jej modernizacją) - przy niej znajduje się Rydułtowskie Centrum Kultury. W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011 - II edycja 2009/2010 otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 886 165,86 zł. Dzięki tym środkom przebudowana została ulica Strzelców Bytomskich. Wybudowane zostało również rondo, łączące ulicę z dojazdem do RCK a także z ulicami: Sobieskiego i Jagiellońską.
Przy okazji powstania Rydułtowskiego Centrum Kultury poważnym przeobrażeniom uległo więc całe otoczenie obiektu (i to nawet w odległości kilkuset metrów). Niewątpliwie w sposób ciekawy i przemyślany ukształtowana została przestrzeń publiczna tego rejonu miasta Rydułtowy.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_136_1177.jpg photo_136_1178.jpg photo_136_1179.jpg photo_136_1344.jpg