Osiedle mieszkaniowe przy ulicach Dębowej i Sportowej w Katowicach

photo_134_1171.jpg photo_134_1171.jpg

Osiedle mieszkaniowe przy ulicach Dębowej i Sportowej, zlokalizowane jest w zachodniej części Katowic, w dzielnicy Dąb-Wełnowiec, na terenie o pow. 0,78 ha. Celem projektu było znalezienie optymalnego sposobu wykorzystania terenu pod zabudowę mieszkalną i mieszkalno – usługową, z komunalnymi mieszkaniami czynszowymi.

Projekt wybrano do realizacji w drodze przetargu publicznego na zaprojektowanie i realizację osiedla w maju 2008 roku, na podstawie koncepcji architektów Jana Pallado i Aleksandra Skupina.

Osiedle składa się z budynku mieszkalno-usługowego usytuowanego wzdłuż ulicy Dębowej oraz budynku mieszkalnego tworzącego drugą linię zabudowy.

W narożniku budynku mieszkalno-usługowego zaprojektowano mieszkania dwupoziomowe, przeznaczone dla rodzin wielodzietnych. Mieszczą się one w wypiętrzeniu bryły będącej optyczną przeciwwagą  dla poddasza kamienicy położonej u zbiegu ulicy Dębowej i Sportowej.

Wszystkie mieszkania usytuowane na parterze mają powiązania z ogródkami przydomowymi, co aktywizuje mieszkańców do zagospodarowania przedpola budynku.

Zabudowa osiedla stanowi uzupełnienie tkanki miejskiej w rejonie ulicy Dębowej. Wprowadza w pierzeję ulicy nowoczesną bryłę, kontynuuje zarazem linię istniejącej zabudowy, jej skalę, koloryt i rytm a także jej mieszkalno-usługową funkcję. Wewnątrz wykreowano miejską przestrzeń mieszkalną o walorach przestrzennych charakterystycznych dla zabudowy osiedlowej.

Współczesny charakter zabudowy jest podkreślony poprzez swobodny układ okien oraz kolorowego tynku z elementami  plastycznymi.

 

Osiedle  jest komunalne, zarządzane przez Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_134_1171.jpg photo_134_1172.jpg photo_134_1173.jpg photo_134_1174.jpg photo_134_1175.jpg photo_134_1176.jpg

Załączniki
orientacja [PDF 623,5kB]
zagospodarowanie terenu [PDF 4,6MB]