Plac Wolności wraz ze schodami w kierunku Rybnickiego Centrum Kultury

photo_132_1159.jpg photo_132_1159.jpg

Plac Wolności wraz ze schodami w kierunku Rybnickiego Centrum Kultury, pasażem w kierunku Rynku oraz wkomponowaną w teren galerią handlową Focus w Rybniku

Tereny sąsiadujące ze zgłoszoną przestrzenią stanowią główne Centrum Rybnika.
Tutaj znajduje się Rynek i uliczki stanowiące główne ciągi: piesze– spacerowe. handlowe i komunikacyjne.
stanowiące główny wizerunek Miasta, naprowadzające na instytucje, banki, obiekty sakralne, handel, kulturę,
gastronomię. itp. Tereny te stanowią zwarte kwartały urbanistyczne obrysowane zewnątrz historycznymi
kamieniczkami, łączone z ciągami komunikacyjnymi poprzez wewnętrznie uporządkowane i zagospodarowane
atrakcyjne pasaże. Zagospodarowanie zgłoszonego do konkursu miejsce było niezbędne dla podkreślenia
i stworzenia odpowiedniej oprawy estetycznej głównych osi komunikacyjnych i widokowych. Szczególnie
korzystnie prezentuje się widziana ze schodów prowadzących do Rybnickiego Centrum Kultury, wznoszących
się wyraźnie w górę, w kierunku Centrum. Zieleń. woda. kamienicki tworzą niepowtarzalny klimat doceniany
nie tylko przez mieszkańców Rybnika. ale i przyiezdnych. Duże wrażenle robi to zagospodarowanie zwłaszcza
na osobach, które wydziały Rybnik kilka lat temu.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_132_1159.jpg photo_132_1160.jpg photo_132_1161.jpg photo_132_1162.jpg photo_132_1163.jpg photo_132_1164.jpg

Załączniki
zagospodarowanie terenu [PDF 1,9MB]