Przebudowa systemu ciepłowniczego na system przyjazny środowisku w budynkach użyteczności publicznej w gminie Poraj

photo_131_1147.jpg photo_131_1147.jpg
Przebudowa systemu ciepłowniczego na system przyjazny środowisku w budynkach użyteczności publicznej w gminie Poraj - Samorządowe Publiczne Przedszkole w Poraju Leśne Skrzaty

Przedmiotem projektu była termomodernizacja wraz z przebudowa systemu grzewczego składającego się z kotłowni gazowej i wewnętrznej instalacji c.o dla budynku Samorządowego Publicznego Przedszkola w Poraju. Została wykonana termomodernizacja elewacji budynku w tym: ocieplenie budynków i stropu, wymieniono instalację odgromową, wymieniono stolarkę drzwiową i okienną oraz przebudowano system grzewczy składający się kotłowni gazowej i wewnętrznej instalacji c.o. Ocieplenie ścian zewnętrznych wykonane zostało metoda lekką mokra polegająca na pokryciu powierzchni ścian bezspoinową powłoka złożona z płyt styropianowych, siatki z włókna szklanego przyklejonego ze styropianu oraz zewnętrznej wyprawy elewacyjnej zabezpieczającej przed przenikaniem wód.
Natomiast ocieplenie nad ostatnią kondygnacją zostało wykonane z wełny mineralnej.
Celem głównym projektu była poprawa jakości powietrza, poprawa stanu środowiska naturalnego, podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy poprzez polepszenie jakości powietrza, ograniczenie wytwarzania szkodliwego smogu, podniesienie standardów świadczonych usług, poprawa stanu budynku oświaty.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
zagospodarowanie terenu 1 photo_131_1147.jpg zagospodarowanie terenu 2 photo_131_1148.jpg photo_131_1149.jpg photo_131_1150.jpg photo_131_1151.jpg photo_131_1152.jpg