Zakup wyposażenia medycznego wraz z modernizacją infrastruktury budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poraju

Zakup wyposażenia medycznego wraz z modernizacją infrastruktury budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poraju metodą poprawy jakości usług medycznych w Gminie Poraj

Przedmiotem projektu byt zakup wyposażenia medycznego wraz z modernizacją budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poraju metodą poprawy jakości usług medycznych w Gminie Poraj. W skład projektu wchodził zakup sprzętu medycznego, zakup i montaż windy dla niepełnosprawnych oraz wymiana okien w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia. Życie i zdrowie pacjenta jest najważniejsze, zatem głównym celem jest przekonanie, że stan zdrowia mieszkańców jest istotnym wyznacznikiem jakości życia w regionie, wpływa bezpośrednio na wartość zasobów ludzkich i życia w regionie.
Zakupiono do poradni okulistycznej:
- autorefraktometr-keratometr- jeden z najszybszych 1 najdokładniejszych aparatów w tej klasie Z czasem pomiaru 0,01s, możliwością regulacji jasności optotypy, specjalnym pomiaren\'1 dla dzieci osób z oczopląsem oraz pamięcią do 300 badań,
- Lampę szczelinową typu Ze1ss z doskonałą optyka oraz z tonometrem aplanacyjnym,
- automatyczny perymetr statyczny umożliwiający badanie pełnego pola 160st.
Do poradn1 laryngologicznej zakupiono:
- audiometr Arnbi1vox–cyfrowy, I:1 małych rozmiarach, przenośny wraz z komora, wyciszeniową.
Do poradni ogólnej:
- zestaw wysiłkowy z cyktoergonometrem z możl1wością podłączen1a do komputera,
- zestaw do badań Roltera z rejestratorem 1 oprogramowaniem.
Dla rehabilitacji:
- aparat do krioterapii z kompletem dysz.
Urządzenie dźwigowe stanowi dogodne wejście dla osób niepełnosprawnych do Ośrodka Zdrowia. Osoby niepełnosprawne mogą teraz samodzielnie dostać się do budynku by skorzystać z usług medycznych.
Dostępna i tak nowoczesna aparatura jest najlepszym rozwiązaniem w celu wykonywania podstawowych badan diagnostycznych i zabiegów. Gminny Ośrodek Zdrowia w Poraju poszerzył jakość świadczonych usług medycznych dla swoich pacjentów.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_128_1132.jpg photo_128_1133.jpg photo_128_1134.jpg