\"Pływający Basen\" - Kąpielisko na stawie Młyńszczok w Zebrzydowicach

photo_127_1124.jpg photo_127_1124.jpg

„Basen pływający” - kąpielisko na stawie Młyńszczok w Zebrzydowicach jest zlokalizowany przy zamku w Zebrzydowicach, na zachodnim brzegu stawu Młyńszczok, przy pasażu pieszym. Kąpielisko zostało oddane do użytku w czerwcu 2009. Kąpielisko składa się z dwu basenów – dla dorosłych i dla dzieci.  Baseny wydzielono w powierzchni stawu za pomocą pływających pomostów z prefabrykowanych elementów. Pomosty zabezpieczone są barierką a kąpieliska siatką PE. Konstrukcja basenu nie jest trwale związana z gruntem. Pomosty kotwione są do dna stawu za pomocą prefabrykowanych żerdzi wkręcanych w dno basenu.

 

Basen stanowi przykład stosunkowo prostego i niedrogiego rozwiązania, które przyniosło bardzo duży „efekt mnożnikowy” poprawy jakości, atrakcyjności i funkcjonalności przestrzeni publicznej. Staw, który  wcześniej nie nadawał się do kąpieli ze względów bezpieczeństwa, został udostępniony lokalnej społeczności i turystom. Kąpielisko znacznie zwiększyło atrakcyjność miejsca, współgrając ze zlokalizowanymi w pobliżu zamkiem, gminnym centrum kultury, pasażem pieszym, muszlą koncertową, placem zabaw, itp. Projekt zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
wizualizacja photo_127_1124.jpg wizualizacja photo_127_1125.jpg photo_127_1126.jpg photo_127_1127.jpg photo_127_1128.jpg photo_127_1129.jpg photo_127_1130.jpg

Załączniki
projekt wykonawczy [PDF 470,0kB]