Projekt małej architektury i konserwacji zieleni na Rynku w Jeleśni wraz z modernizacją ciągów pieszych i jezdnych

photo_124_1109.jpg photo_124_1109.jpg

Zadanie polega na modernizacji ciągów pieszych i jezdnych w projekcie małej architektury i konserwacji zieleni rynku w Jeleśni.

Skwerowi obok zabytkowej starej karczmy nadano kształt trójkąta o zaokrąglonych rogach, mieszczących się w obszarze istniejącego chodnika. Cały rynek utrzymano w charakterze podjazdu obsługujące przejścia i ulice boczne.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_124_1109.jpg photo_124_1110.jpg photo_124_1111.jpg photo_124_1112.jpg