Modernizacja Placu Baczyńskiego. „Wokół Rynku. Rewitalizacja Placu Baczyńskiego w Tychach”

photo_123_1105.jpg photo_123_1105.jpg

Plac Krzysztofa Baczyńskiego to czworoboczny plac śródmiejski o wymiarach 57-65m x 170-190m i powierzchni około 1,1 ha. Od chwili swego powstania jest jedną z najlepszych miejskich przestrzeni Tychów. Pomimo upływu czasu i wyjątkowo intensywnego rozwoju miasta, trudno o wskazanie równie udanej realizacji i równie lubianego przez mieszkańców miejsca w mieście. Celem opracowania jest przywrócenie utraconych oraz nadanie nowych walorów przestrzeni placu, poprzez wyeksponowanie i podniesienie standardów technicznych istniejących elementów cennych, eliminację elementów zbędnych (np. murków, klombów, donic uniemożliwiających jego użytkowanie jako miejsca zgromadzeń), zmianę elementów kolizyjnych (np. parkingu rozbijającego przestrzeń placu) oraz wprowadzenie elementów nowych, np. barwnej posadzki placu, fontanny, pomnika. Modernizacja Placu Baczyńskiego stanowi uzupełnienie poddanej rewitalizacji przestrzeni wokół Rynku, tj. pierzei budynków okalających plac. Uzyskana uporządkowana przestrzennie powierzchnia placu będzie mogła funkcjonować jako miejsce zgromadzeń, organizacji imprez masowych jak koncerty i manifestacje, a także miejsce wypoczynku mieszkańców w otoczeniu zieleni i letnich ogródków. W okresie zimowym na placu przewidziana jest lokalizacja sezonowego lodowiska.
Przedmiotem modernizacji jest nawierzchnia płyty placu wraz z przyległymi chodnikami i parkingami, a także przebudową jego odwodnienia i oświetlenia. Przestrzeń placu została uzupełniona o fontannę, a także inne elementy małej architektury, tj. ławki, stojaki na rowery i zieleń. Przewidziano również miejsce pod pomnik patrona placu.
Podziały nowej, barwnej posadzki nawiązują do rytmu ryzalitów fasady „pod wieżyczkami”. Utworzono symetryczny rząd trawników i szpaler drzew wokół placu. Pośrodku placu uzyskano równą i wolną przestrzeń dla prowadzenia imprez masowych jak koncerty i manifestacje. W zachodniej części placu na osi zlokalizowano ośmioboczną fontannę z efektownym „dmuchawcem” wodnym. Dalej na zachód zarezerwowano miejsce pod lokalizację pomnika patrona placu (pomnik w chwili obecnej jest w fazie realizacji). Oświetlenie placu rozmieszczono w dwóch rzędach po bokach placu, uwalniając jego środek. Uzupełnieniem oświetlenia placu są reflektory wpuszczone w posadzkę iluminujące pierzeje południową i północną. W liniach latarni zlokalizowano również ławki. Ławki ustawiono także poniżej klombów we wschodniej części placu.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_123_1105.jpg photo_123_1106.jpg photo_123_1107.jpg photo_123_1108.jpg

Załączniki
zagospodarowanie terenu 1 [PDF 1,5MB]
zagospodarowanie terenu 2 [PDF 7,1MB]