Przebudowa ulicy Stary Rynek i Placu Jana Pawła II w Żarkach jako przestrzeni publicznej miasta

photo_122_1099.jpg photo_122_1099.jpg

Inwestycja polegała na przebudowie płyty Starego Rynku w Żarkach. Celem inwestycji było nie tylko poprawienie stanu technicznego owej przestrzeni, ale i zmiana estetyki centrum jurajskiego miasteczka oraz zwiększenie jego funkcjonalności.
Zadanie pt. Przebudowa ulicy Stary Rynek i Placu Jana Pawła II w Żarkach jako przestrzenni publicznej miasta było realizowane od maja do grudnia 2009 r. Co się zmienilo w tym czasie na centralnym placu w mieście?
Jasna płyta Starego Rynku, elegancka nawierzchnia ulic, nowe zieleńce, dwie fontanny w formie płynących cieków wodnych, wyremontowana i przebudowana podstawa kapliczki to podstawowe elementy przebudowy centralnego placu w mieście. Przestrzeń uzupełniają murki, schodki, lawki, atrakcyjne elementy malej architektury, gabloty, stojaki na rowery oraz oświetlenie. Od strony ul. Myszkowskiej (DW nr 793) wybudowano fragment kamiennego muru. Powstał na fundamentach budynku prawdopodobnie z przelomu z XVIII lub XIX w„ Fundamenty odkryto w czasie prac rewitalizacyjnych.
Zmianie uległ układ alejek pieszych. Przy ulicy Stary Rynek zlokalizowano miejsca postojowe. W niewielkim fragmencie przylegającym do wejścia na plac kościelny, we wschodniej części rynku, przebudowano ulicę Kościelna,. W wyniku rewitalizacji ograniczono ruch kolowy. Ulica Stary Rynek stala się ulica jednokierunkową. Pozostalą część rewitalizowaną stanowi plac przeznaczony dla ruchu pieszego z możliwością ruchu Iokalnego dla wlaścicieli domów i kamienic zlokalizowanych przy Rynku. Tym samym następuje promocja miejsca sprzyjającego wzmacnianiu kontaktów spolecznych.
W wyniku realizacji projektu plac zostal podzielony na trzy strefy: przestrzeni publicznej umożliwiająćą odbywanie się różnego typu imprez, część parkowo - rekreacyjną oraz część uslugową, gdzie na plycie rynku infrastruktura pozwala na organizowaniu różnego typu kawiarenek letnich oraz wystawianie stoisk zewnętrznych z lokali handlowych lokalizowanych w kamieniczkach przy placu. Przed rewitalizacja rynek byl skwerem z ulica wokól. Teraz poprzez stworzenie trzech stref dla użytkowników w tej przestrzeni otwierają się zupełnie nowe możliwości do wykorzystania tego miejsca.
Podstawową nawierzchnią rynku jest kostka królewska. Jej jednolita powierzchnia została podzielona pasami kostki granitowej szarej. Nawierzchnia utrzymana jest w jednolitej kolorystyce szaro-beżowej. Wykończenie elementów malej architektury wykonano w materiałach naturalnych: kamieniu jurajskim, łupkach i granicie. Zrealizowane zadanie niewątpliwie przyczynilo się do promocji rozwoju i zmian
jakościowych przestrzeni publicznej. Z centrum usunięto nieestetyczne kioski handlowe. W zamian wprowadzono elementy malej architektury w formie znaków informacji wizualnej, ławek w formie murków, schodów terenowych oraz muru. Centralny plac w mieście został oświetlony, W trakcie prać rozbudowano sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej i elektrycznej. Te działania z pewnością ulepszyły środowiska zamieszkania przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju dla mieszkańców tego obszaru.
Wielkość wyremontowanej infrastruktury - 3178 m2, powierzchnia terenów przeznaczonych na małą architekturę – 90 m2, liczba obiektów małej architektury – 8 szt., liczba miejsc parkingowych - 20, powierzchnia terenu przeznaczonego na plac parkingowy – 288m2, powierzchnia zrewitalizowanych obszarów – 6243,75m2.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
zagospodarowanie terenu photo_122_1099.jpg photo_122_1100.jpg photo_122_1101.jpg photo_122_1102.jpg photo_122_1103.jpg photo_122_1104.jpg