Przebudowa kina \"Świt\" w Czechowicach-Dziedzicach

photo_121_1093.jpg photo_121_1093.jpg

Przedmiotem zamierzenia projektowego byla przebudowa budynku kina \"ŚWIT\" stanowiącego fragment kompleksu MDK w Czechowicach-Dziedzicach oraz przekształcenie bezpośredniego otoczenia obiektu. Założonym przez inwestora celem przebudowy była rewitalizacja zdegradowanej przestrzennie i architektonicznie bryly budynku oraz przynależnej mu przestrzeni publicznej, a także podniesienie rangi obiektu kultury w mieście i zespolenie go z przestrzenią publiczną.
W zakresie podjętych działań całkowicie przebudowano i rozbudowano strefę wejściową obiektu tj. hall wejściowy oraz foyer, wykonano nowy, dwuspadowy dach oraz dobudowano segment pełniący funkcję galerii wystawowej. Inspiracją dla prac projektowych była pierwotna forma obiektu
zrealizowanego w latach 20-tych i całkowicie zniszczonego przebudową lat 60-tych.

Nadanie rangi przebudowanej i rozbudowanej części nastąpiło m.in. poprzez użycie szlachetnych materiałów elewacyjnych (piaskowiec) oraz nawierzchniowych (granit), a także iluminacyjne utrwalenie wizerunku obiektu w nocnym krajobrazie miasta.

Podjęte przez inwestora działania stanowił zrealizowanie wieloletnich potrzeb mieszkańców, czego dowodem jest akceptacja społeczna przyjętej formy przebudowy oraz jednoznaczna identyfikacja obiektu w obszarze przestrzeni publicznej miasta.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_121_1093.jpg photo_121_1094.jpg photo_121_1095.jpg photo_121_1096.jpg photo_121_1097.jpg photo_121_1098.jpg

Załączniki
elewacja frontowa [PDF 74,2kB]
elewacja boczna [PDF 114,8kB]
przekrój A-A [PDF 383,0kB]
rzut parteru [PDF 691,3kB]