Remont Ratusza Miejskiego

photo_120_1092.jpg photo_120_1092.jpg

Cel:

Remont i przebudowa wnętrz budynku Ratusza w Gliwicach miał na celu przywrócenie funkcji miejsca obrad Rady Miejskiej oraz udostępnienia pozostałej powierzchni budynku Ratusza dla potrzeb publicznych, w tym dla potrzeb konferencyjno-szkoleniowych oraz Urzędu Stanu Cywilnego (sala ślubów).

Realizacja:

Ostatnią przebudowę czterokondygnacyjnego obiektu o łącznej kubaturze prawie 5,5 tys. m3 przeprowadzono 25 lat temu. Jego wnętrza nie spełniały współczesnych wymogów prawa budowlanego i były tylko warunkowo dopuszczone do eksploatacji. Główne bariery to brak dostępu dla osób niepełnosprawnych oraz niespełnianie wymogów p.poż.

Projekt zasadniczej modernizacji zabytkowego budynku, stanowiącego własność miasta Gliwice, opracowała Pracownia Architektoniczna MEZZANINO z Zabrza.

Przebudowa trwała od maja 2008 roku do końca kwietnia 2009 roku. Roboty budowlane, instalacyjne i wykończeniowe wykonano zgodnie z wcześniej przygotowanymi projektami (jak powyżej).

W ramach wykonanego remontu i modernizacji wykonano prace rozbiórkowe. Następnie częściowo przebudowano układ wnętrz, w tym wykonano szyb windy. Kolejnym etapem było wykonanie poszczególnych rodzajów instalacji, w tym nieistniejących dotychczas: instalacji wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, sieci teletechnicznej, elementów sieci bezprzewodowej, systemu p. poz. Kolejnym etapem było wykonanie sufitów podwieszanych, montaż posadzek (parkietów i marmurów) oraz prace związane z wykończeniem wnętrz w tym tapetowanie, kafelkowanie i montaż stolarki. Na koniec umeblowano sale konferencyjne i pomieszczenie zaplecza technicznego oraz dokonano rozruchu poszczególnych systemów. W trakcie remontu wymieniono również drzwi wejściowe do budynku Ratusza.

Obiekt został oddany do użytkowania w terminie i obecnie jest w pełni wykorzystywany, zgodnie z zaplanowanym przeznaczeniem.

Wśród wielu atrybutów obiektu podkreślić należy:
a) nowoczesny układ pomieszczeń - w obiekcie znajdują się: sala sesyjna, sala klubów, sala konferencyjna, sala bankietowa, sala ślubów, kuchnia, serwerownia, pomieszczenie technika, szatnia, poczekalnia, dwa pomieszczenia biurowe, zaplecze dla służb porządkowych.  Przy salach znajdują się cztery ściany elektrycznie składane, pozwalające na aranżację przestrzeni w zależności od potrzeb,

b) nowoczesne wyposażenie sal konferencyjno-szkoleniowych: projektory (3), elektrycznie sterowane ekrany (3), telewizory LCD 50 cali (4), dvd zapisu w formacie HD (2), kompleksowe wyposażenie w sprzęt komputerowy (przenośny-3 i stacjonarny-3), wysokiej klasy sprzęt hifi w czterech salach, dwa systemy konferencyjne, w tym jeden przenośny,

c) nowoczesna sala sesyjna wyposażona jak wyżej wymieniono oraz w sprzęt i oprogramowanie do obsługi delegatów, system do prowadzenia telekonferencji, system kamer pozwalających na nagrywanie i udostępnianie dźwięku i obrazu (projekcja z obrad Rady dostępna jest on-line na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach),

d) sala dedykowana dla uroczystości ślubnych z wyżej wymienionym wyposażeniem oraz sala bankietowa z zapleczem kuchennym udostępniana nowożeńcom,

e) zaplecze dla techników z pełnym oprzyrządowaniem do sterowania dźwiękiem i obrazem na salach

f) serwerownia na potrzeby rozwiązań informatycznych zastosowanych w obiekcie oraz do koordynacji sieci monitoringu miasta,

g) system monitoringu dla celów ochrony obiektu,

h) nowoczesny system wentylacji i klimatyzacji oraz p. poż.

i) sieć bezprzewodowa

j) wysoki standard wykończenia wnętrz: fotele i krzesła z obiciem ze skóry dedykowane do sal konferencyjnych, renomowane wyposażenie audio i video, marmury i parkiety na podłogach, elektryczne rolety wewnętrzne na salach konferencyjnych, rolety rzymskie w całym obiekcie, wysokiej klasy stolarka wewnętrzna i materiały wykończeniowe zastosowane na ścianach.

Zakres prac budowlanych objął w szczególności:

a)     zmiany funkcji pomieszczeń na kondygnacjach nadziemnych,

b)     wymianę instalacji elektrycznej wraz z rozdzielnią główną, instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych, oświetlenia ewakuacyjno-kierunkowego, siły i sterowania,

c)     wymianę oraz rozbudowę instalacji technicznych: telefonicznych, komputerowych logicznych (w tym łącze z/do Urzędu Miejskiego sygnalizacji włamań), sygnalizacji pożaru, audio i video (w tym urządzenia nagłaśniające przenośne),

d)     wymianę instalacji c.o. (w tym wymiana grzejników) oraz wod-kan.,

e)     wykonanie wentylacji mechanicznej z klimatyzacją,

f)      wymianę podłóg, sufitów, tapet, żaluzji, zasłon oraz mebli i wyposażenia stałego,

g)     wykonanie windy osobowej,

h)     kompleksowe wyposażenie sali sesyjnej (sprzęt i oprogramowanie do obsługi obrad sesji Rady Miejskiej w tym do głosowania oraz urządzenia audiowizualne),

i)      wykonanie monitoringu wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
ortofotomapa photo_120_1092.jpg photo_120_1087.jpg photo_120_1088.jpg photo_120_1090.jpg photo_120_1091.jpg photo_120_1086.jpg

Załączniki
rzut parteru [PDF 710,2kB]
rzut piętra [PDF 700,7kB]
przekrój b-b [PDF 471,7kB]