Budowa krytej pływalni Olimpijczyk

photo_118_1073.jpg photo_118_1073.jpg

Kryty basen sportowy o wym. niecki 50x25m przeznaczony m.in. do rozgrywania zawodów sportowych o randze mistrzowskiej na szczeblu krajowym oraz międzynarodowym. Obiekt posiada atest Polskiego Związku Pływackiego.

W głównym holu basenu znajdują się panoramiczne przeszklenia, umożliwiające widzom obserwowanie wnętrza pływalni. Nieckę basenową można podzielić na dwa krótkie, 25-metrowe baseny, za pomocą specjalnego pomostu. Z myślą o nauce pływania istnieje możliwość spłycenia dna niecki wzdłuż jednego z torów. Obiekt jest wyposażony w elektroniczny system pomiaru czasu, odpowiednie nagłośnienie, kabinę komentatorską, tablice do prezentacji wyników i diodowy ekran do wyświetlania obrazów. Posiada trybunę dla 700 widzów i jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku urządzono salkę sportową, siłownię, dwie sauny, a na zewnątrz – wielofunkcyjne boisko sportowe. Zadbano o odpowiednie zaplecze techniczne i sanitarne. Jest również sala konferencyjna i punkty gastronomiczne.

 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
ortofotomapa photo_118_1073.jpg photo_118_1074.jpg photo_118_1075.jpg photo_118_1076.jpg photo_118_1077.jpg photo_118_1079.jpg

Załączniki
elewacje [PDF 862,1kB]