Adaptacja budynku kina na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z kinem studyjnym i sceną kameralną w Mikołowie

photo_116_1059.jpg photo_116_1059.jpg

Projekt „Adaptacja budynku kina na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z kinem studyjnym i sceną kameralną w Mikołowie” jest skierowany na wszechstronny rozwój działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej. Inwestycja ma na celu poprawę jakości czytelnictwa oraz wzbogacenie oferty kulturalnej kierowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną do mieszkańców Mikołowa.

Rozwiązanie techniczne wybrane do realizacji zostało przyjęte jako najmniej ingerujące w istniejący budynek, zapewniając maksymalne wykorzystanie powierzchni. Projekt pozwala w sposób tradycyjny, najmniej skomplikowany i najmniej kosztowny zaadaptować budynek byłego kina na potrzeby biblioteki miejskiej.

Adaptacja budynku kina dzięki oryginalnym rozwiązaniom architektonicznym sprawiła, iż inwestycja stała się kulturalną wizytówką miasta o standardach europejskich wpisując się w atrakcyjne architektonicznie Centrum miasta.

Adaptowany budynek jest bardzo dobrze skomunikowany: w pobliżu znajdują się przystanki autobusowe, dworzec autobusowy i PKP. Spełnia on wszystkie wymogi przewidziane dla obiektów użyteczności publicznej.

Budynek byłego kina jest budynkiem wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym o powierzchni  915,10 m2. Część parterowa została przebudowana i rozbudowana wzdłuż południowej elewacji. Na parterze znajduje się hol wejściowy, Czytelnia ogólna z częścią zbiorów stanowiąca jednocześnie salę kinową oraz widownię sceny kameralnej, Oddział dla dzieci i młodzieży, Czytelnia prasy oraz Wypożyczalnia dla dorosłych. Odpowiednia aranżacja na parterze powoduje, iż jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych o czym świadczy szerokość przejść, alejek, drzwi na fotokomórkę oraz brak progów architektonicznych.

Na parterze mieści się także dział gromadzenia i opracowania zbiorów oraz pomieszczenie techniczne. Z kolei na piętrze znajdują się pomieszczenia biurowe, pomieszczenie projektorni i serwerowni oraz antresola w sali kinowej, na której zostały ulokowane częściowo regały ze zbiorami.

Obecna biblioteka jest odpowiedzią na zróżnicowane potrzeby stale rozwijającego się miasta. Zrealizowany obiekt jest wpisany do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Mikołów i stanowi ważny element architektonicznej koncepcji odnowy Mikołowa.

Dzięki realizacji projektu powstała wielofunkcyjna biblioteka, która może zaspokajać zróżnicowane potrzeby kulturalne mieszkańców Mikołowa oraz powiatu mikołowskiego. Kino studyjne prezentuje filmy o wysokich walorach artystycznych, natomiast na scenie kameralnej organizowane są występy o różnym profilu artystycznym.

Realizacja inwestycji rozwinęła i polepszyła jakość świadczenia dotychczasowych usług związanych
z działalnością biblioteczną: wypożyczalni, czytelni, programu książka na telefon (organizowanego ze względu na trudności w poruszaniu się osób niepełnosprawnych). Ponadto zauważalny jest również rozwój działalności pozabibliotecznej, tzn. organizowanych konkursów literackich, wystaw fotografii, spotkań ze śląskimi twórcami oraz imprez organizowanych cyklicznie, takich jak: Ferie z Biblioteką, Wakacje z Biblioteką, Dzień Dziecka oraz stałych kółek zainteresowań dla dzieci i młodzieży (kółko modelarskie, pisarskie oraz kółko języka angielskiego). Projekt kształtuje nowoczesne, tolerancyjne i kreatywne społeczeństwo. Umożliwia rozwijanie wielu nowych zainteresowań, a poprzez edukację ma pozytywny wpływ m.in. na politykę ochrony środowiska, równych szans oraz społeczeństwa informacyjnego. Stworzenie nowoczesnego obiektu łączącego w sobie funkcje biblioteki, kina i sceny kameralnej z pewnością zaspokoi gusta kulturalne oraz możliwości jego wykorzystania na wiele sposobów w zależności od zapotrzebowania społeczności lokalnej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w wysokości 3 422 223,88 zł oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 200 000,00 zł.

„Adaptacja budynku kina na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z kinem studyjnym i sceną kameralną w Mikołowie” została nominowana do nagrody głównej w kategorii Rewitalizacja konkursu „Polska Pięknieje 7 cudów Funduszy Europejskich” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
rzut parteru photo_116_1059.jpg przekrój photo_116_1060.jpg elewacje photo_116_1061.jpg photo_116_1062.jpg photo_116_1063.jpg photo_116_1064.jpg photo_116_1065.jpg photo_116_1066.jpg photo_116_1067.jpg